University of Southern Denmark
Arabic -> Info -> ordliste  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Arabic VISLSentence AnalysisEdutainment

Printer-friendly version

 
Oversættelse af det arabiske symbolsæt

 

Engelsk
symbol
Dansk - latinsk tradition
Dansk

adjective

adj

adjektiv

tillægsord

adjective group

g

adjektivsyntagme

tillægsordsgruppe

adverb

adv

adverbium

biord

adverbial

A

adverbial

biled

adverbial of purpose

Ap

formålsadverbial

formålsbiled

adverbial of specification

At

specifikationsadverbial

specifikationsbiled

article

art

artikel

kendeord

circumstancial adverbial

Ah

omstændighedsadverbial

omstændighedsbiled

clause

cl

sætning

sætning

cognate adverbial

Ac

beslægtningsadverbial

beslægtningsbiled

command

COM

ordrefunktion

ordrefunktion

compound units

cu

sammensatte helsætninger

sammensatte helssætninger

conjunct

CJT

konjunkt

sideordnet led

conjunction

conj

konjunktion

bindeord

coordinator

CO

koordinator

sideordningsled

dependent

DEP

underled

underled

demonstrative pronoun

pron-dem

demonstrativt pronomen

påpegende stedord

exclamation

EXC

udråbsfunktion

udråbsfunktion

first object

O1

første objekt

første genstands- eller hensynsled

group

g

syntagme

gruppe

head

H

kerneled

kerneled

nominal clause without verb

cln<-v>

nominalsætning uden verbum

sætning, der indledes med et navneord, og som ikke indeholder et udsagnsord

nominal clause containing a verb

cln<v>

nominalsætning indeholdende et verbum

sætning, der indledes med et navneord, og som indeholder et udsagnsord

noun

n

substantiv

navneord

noun group

g

substantivsyntagme

navneordsgruppé

object

O

objekt

genstandsled / hensynsled

particle

part

partikel

partikel

performative

PER

udførelsesfunktion

udførelsesfunktion

personal pronoun

pron-pers

personligt pronomen

personligt stedord

possessive pronoun

pron-pos

possessivt pronomen

ejestedord

predicate

P

prædikat

omsagnsled

preposition

prep

præposition

forholdsord

preposition group

g

præpositionssyntagme

forholdsordsgruppe

pronoun

pron

pronomen

stedord

question

QUE

spørgsmålsfunktion

spørgsmålsfunktion

relative pronoun

pron-rel

relativt pronomen

henførende stedord

second object

O2

andet objekt

andet genstands- eller hensynsled

statement

STA

ytringsfunktion

ytringsfunktion

subordinate clause

cl

ledsætning

ledsætning

subordinator

SUB

subordinator

underordner

subject

S

subjekt

grundled

third object

O3

tredie objekt

tredie genstands- eller hensynsled

verb

v

verbum

udsagnsord

verb group

g

verbalsyntagme

udsagnsordsgruppe

verbal

V

verbal

udsagnsled

verbal clause

clv

verbalsætning

sætning, der indledes med et udsagnsord

word class

ordklasse

ordklasse 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2021 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version