B.3.4. Pronominet

pron

pronomen

 

pron-pers

personligt pron

- ego (jeg), tu (du), nos (vi), vos (I)

pron-reflex

refleksivt pron

- me (mig), nos (os), te (dig), vos (jer), se (sig)

pron-poss

possessivt pron

- meus (min), tuus (din), suus (sin, deres),

- noster (vores), vester (jeres)

pron-dem

demonstrativt pron

- is, ea, id (han, hun, den/det),

- idem, eadem, idem (den/det samme),

- hic, haec, hoc (denne her, dette her)

- iste, ista, istud (denne der, dette der)

- ille, illa, illud (den der, det der)

pron-interrog

interrogativt pron

- quis/quid (hvem/hvilken),

- qui, quae, quod (hvad/hvilket)

pron-rel

relativt pron

- qui (som), quae (som), quod (som/hvad)

pron-indef

indefinit pron

- aliquis (en eller anden)

pron-neg

negativt pron

- nemo (ingen), nihil (intet)

pron-adj

adjektivpronomen

- ullus, ulla, ullum (nogen, noget)

pron-part

pronominalpartikel

- ibi (derhenne), ubi (der, hvor), alicubi (et eller andet sted)

B.3.4.0. Fleksionskategorier

B.3.4.1. Genus

mask

maskulinum

- hic vir (denne mand)

fem

femininum

- iste puella (denne pige der)

neut

neutrum

- illum templum (det tempel der)

B.3.4.2. Numerus

sg

singular

- hic vir (denne mand)

pl

plural

- hi viri (disse mœnd)

 

 

B.3.4.3. Kasus

nom

nominativ

- hic (denne), hi (disse)

vok

vokativ

- hic, hi

akk

akkusativ

- hunc, hos

gen

genitiv

- huius, horum

dat

dativ

- huic, his

abl

ablativ

- hoc, his

 

B.3.4.4. Fleksionsklasser

B.3.4.4.1. Den pronominale deklinationsgruppe 1:

Det personlige og det refleksive pronomen inddeles i person, numerus og kasus, men ikke i genus, og noteres i nœvnte rœkkefølge:

tu mihi hanc epistulam scripsistine?

(Har du skrevet dette brev til mig?):

tu = pro-pers (2. person, singular, nominativ)

mihi = pro-pers (1. person, singular, dativ)

ipse se quisque diligit (enhver elsker sig selv)

se = pro-refl (3. person, singular, akkusativ)

I nedenstående skema finder man det personlige pronomen for 1. og 2. person. Som personligt pronomen for 3. person bruges det demonstrative pronomen is, ea, id.

Det personlige pronomen

Singular

1. person

2. person

nominativ

ego (jeg)

tu (du)

akkusativ

me

te

genitiv

mei

tui

dativ

mihi

tibi

ablativ

me

te

Plural

   

nominativ

nos (vi)

vos (I)

akkusativ

nos

vos

genitiv

nostrum

vestrum

dativ

nobis

nobis

ablativ

nobis

nobis

Det refleksive pronomen

Singular

1. person

2. person

3. person

akkusativ

me (mig)

te (dig)

se, sese (sig)

genitiv

mei

tui

sui

dativ

mihi

tibi

sibi

ablativ

me

te

se, sese

Plural

     

akkusativ

nos (os)

vos (jer)

se, sese (sig)

genitiv

nostrum

vestrum

sui

dativ

nobis

nobis

sibi

ablativ

nobis

nobis

se, sese

 

B.3.4.4.2. Den pronominale deklinationsgruppe 2

Det possessive pronomen indeholder i stammen (leksemet) kategorierne person og numerus, i endelsen (fleksivet) kategorierne genus, numerus og kasus i nœvnte rœkkefølge:

mater patris mei (min fars mor):

mei = pro-poss (1. person, singular + maskulinum, singular, genitiv)

faber est suae quisque fortunae

(enhver er sin egen lykkes smed):

suae = pro-poss (3. person, singular + femininum, singular, genitiv)

Det possessive pronomen

 

1. person

2. person

3. person

Singular

meus (min)

tuus (din)

suus (hans, hendes, dens, dets, sin, sit)

Plural

noster (vores)

vester (jeres)

suus (deres)

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

meus

mea

meum

akkusativ

meum

meam

meum

genitiv

mei

meae

mei

dativ

meo

meae

meo

ablativ

meo

mea

meo

Plural

     

nominativ

mei

meae

mea

akkusativ

meos

meas

mea

genitiv

meorum

mearum

meorum

dativ

meis

meis

meis

ablativ

meis

meis

meis

 

B.3.4.4.3.A. Den pronominale deklinationsgruppe 3a

Det demonstrative pronomen inddeles i genus, numerus og kasus og noteres i nœvnte rœkkefølge:

hic talis vir (en sådan mand som denne her)

hic = pro-dem (maskulinum, singular, nominativ)

hoc est (egtl. det er = det vil sige)

hoc = pro-dem (neutrum, singular, nominativ)

Karakteristisk for denne gruppe af pronominer er genusbøjningen fra adjektivernes deklinationsgruppe 1, A- og O-stammer, samt den specielle genitiv singular på '-ius' og den specielle dativ singular på '-i', der gœlder for alle tre køn.

Til denne gruppe hører følgende pronominer:

is, ea, id (han, hun, den, det)

hic, haec, hoc (denne her, dette her)

iste, ista, istud (denne der, dette der)

ille, illa, illud (den der, det der)

idem, eadem, idem (den samme, det samme)

ipse, ipsa, ipsum (han, hun, den, det selv)

is, ea id: han, hun, den, det

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

is

ea

id

akkusativ

eum

eam

id

genitiv

eius

eius

eius

dativ

ei

ei

ei

ablativ

eo

ea

eo

Plural

     

nominativ

ii

eae

ea

akkusativ

eos

eas

ea

genitiv

eorum

earum

eorum

dativ

iis

iis

iis

ablativ

iis

iis

iis

 

hic, haec, hoc: denne her, dette her

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

hic

haec

hoc

akkusativ

hunc

hanc

hoc

genitiv

huius

huius

huius

dativ

huic

huic

huic

ablativ

hoc

hac

hoc

Plural

     

nominativ

hi

hae

haec

akkusativ

hos

has

haec

genitiv

horum

harum

horum

dativ

his

his

his

ablativ

his

his

his

 

iste, ista, istud: denne der, dette der

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

iste

ista

istud

akkusativ

istum

istam

istud

genitiv

istius

istius

istius

dativ

isti

isti

isti

ablativ

isto

ista

isto

Plural

     

nominativ

isti

istae

ista

akkusativ

istos

istas

ista

genitiv

istorum

istarum

istorum

dativ

istis

istis

istis

ablativ

istis

istis

istis

 

ille, illa, illud: han der, hun der, den der, det der

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

ille

illa

illud

akkusativ

illum

illam

illud

genitiv

illius

illius

illius

dativ

illi

illi

illi

ablativ

illo

illa

illo

Plural

     

nominativ

illi

illae

illa

akkusativ

illos

illas

illa

genitiv

illorum

illarum

illorum

dativ

illis

illis

illis

ablativ

illis

illis

illis

 

ipse, ipsa, ipsum: selv

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

ipse

ipsa

ipsum

akkusativ

ipsum

ipsam

ipsum

genitiv

ipsius

ipsius

ipsius

dataiv

ipsi

ipsi

ipsi

ablativ

ipso

ipsa

ipso

Plural

     

nominativ

ipsi

ipsae

ipsa

akkusativ

ipsos

ipsas

ipsa

genitiv

ipsorum

ipsarum

ipsorum

dativ

ipsis

ipsis

ipsis

ablativ

ipsis

ipsis

ipsis

 

idem, eadem, idem: den samme, det samme

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

idem

eadem

idem

akkusativ

eundem

eandem

idem

genitiv

eiusdem

eiusdem

eiusdem

dativ

eidem

eidem

eidem

ablativ

eodem

eadem

eodem

Plural

     

nominativ

iidem

eaedem

eadem

akkusativ

eosdem

easdem

eosdem

genitiv

eorundem

earundem

eorundem

dativ

iisdem

iisdem

iisdem

ablativ

iisdem

iisdem

iisdem

 

B.3.4.4.3.B. Den pronominale deklinationsgruppe 3b

Det interrogative, det relative og det indefinitte pronomen inddeles i kasus, numerus og genus og noteres i nœvnte rœkkefølge:

quis custodiet custodes?

(Hvem vogter over vogterne?):

quis: pro-interr (nominativ, singular, maskulinum)

vir, quem cognovi, mortuus est

(den mand, som jeg kender, er død):

quem: pro-rel (akkusativ, singular, maskulinum)

faber est suae quisque fortunae

(enhver er sin egen lykkes smed):

quisque: pro-indef (nominativ, singular, maskulinum)

Karakteristisk for denne gruppe af pronominer er genusbøjningen fra adjektivernes deklinationsgruppe 2, Ki-stammer, i dativ og ablativ pluralis. Ellers har denne gruppe de samme karakteristika som pronominerne i gruppe 3a.

Til denne gruppe hører følgende pronominer:

quis, quid/qui, quae, quod (hvem/hvad, hvilken/hvilket)

qui, quae, quod (han/hun/den/det, som)

quicumque, quaecumque, quodcumque (hvem/hvad der end)

quisquam, quicquam (nogen)

(unus)quisque, (unum)quicque (hver enkelt) brugt som Kerne

(unus)quique, (una)quique, (unum)quodque (hver enkelt) brugt som Attribut

quisquis, quidquid (hvem/hvad der end)

aliquis, aliquid/aliqui, aliqua, aliquod (en eller anden, et aller andet)

quis, quid = Kerne;qui, quae/qua, quod = Attribut (en eller anden, et eller andet)

quivis, quaevis, quidvis = Kerne (egtl. hvem du vil = hvemsomhelst)

quivis, quaevis, quodvis = Attribut

uterque, utraque, utrumque (enhver af to)

quidam, quaedam, quiddam/quidam, quaedam, quoddam (en vis)

Det interrogative pronomen brugt som kerne: hvem? hvad?

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

quis

quis

quid

akkusativ

quem

quem

quid

genitiv

cuius

cuius

cuius

dativ

cui

cui

cui

ablativ

quo

qua

quo

Plural

     

nominativ

qui

quae

quae

akkusativ

quos

quas

quae

genitiv

quorum

quarum

quorum

dativ

quibus

quibus

quibus

ablativ

quibus

quibus

quibus

 

Det interrogative pronomen brugt som Determinator: hvilken, hvilket? bøjes som det relative pronomen qui, quae, quod.

Det relative pronomen

qui, quae, quod: den, som, det, som

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

qui

quae

quod

akkusativ

quem

quam

quod

genitiv

cuius

cuius

cuius

dativ

cui

cui

cui

ablativ

quo

qua

quo

Plural

     

nominativ

qui

quae

quae

akkusativ

quos

quas

quae

genitiv

quorum

quarum

quorum

dativ

quibus

quibus

quibus

ablativ

quibus

quibus

quibus

 

Det indefinitte pronomen

aliquis, aliquid: en eller anden, brugt som Kerne

aliqui, aliqua, aliquod: en eller anden, brugt som Determinator

Efter visse subjunktioner falder ali- bort, så at man får quis, quid som kerne, og qui, quae/qua, quod som Determinator.

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

aliquis, aliqui

quis, qui

aliquis, aliqua

quae, qua

aliquid, aliquod

quid, quod

akkusativ

aliquem

aliquam

aliquid, aliquod

genitiv

alicuius

alicuius

alicuius

dativ

alicui

alicui

alicui

ablativ

aliquo

aliqua

aliquo

Plural

     

nominativ

aliqui

aliquae

aliqua

akkusativ

aliquos

aliquas

aliqua

genitiv

aliquorum

aliquarum

aliquorum

dativ

aliquibus

aliquibus

aliquibus

ablativ

aliquibus

aliquibus

aliquibus

 

quidam, quaedam, quiddam: en vis, brugt som Kerne;

quidam, quaedam, quoddam:: en vis, brugt som Determinator.

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

quidam

quaedam

quiddam, quoddam

akkusativ

quendam

quandam

quiddam, quoddam

genitiv

cuiusdam

cuiusdam

cuiusdam

dativ

cuidam

cuidam

cuidam

ablativ

quodam

quadam

quodam

       

Plural

     

nominativ

quidam

quaedam

quaedam

akkusativ

quosdam

quasdam

quaedam

genitiv

quorundam

quarundam

quorundam

dativ

quibusdam

quibusdam

quibusdam

ablativ

quibusdam

quibusdam

quibusdam

 

B.3.4.4.3.C. Den pronominale deklinationsgruppe 3c

Denne gruppe har mistet mange former og er derfor defektive. Typisk for dem er et benœgtende indhold.

 

nemo, nihil: ingen, intet

Singular

maskulinum/femininum

neutrum

nominativ

nemo

nihil

akkusativ

neminem

nihil

genitiv

nullius

nullius rei

dativ

nemini

nulli rei

ablativ

nullo

nulla re

 

B.3.4.4.3.D. Den pronominale deklinationsgruppe 3d

Til denne gruppe hører de såkaldte pronominaladjektiver, der har overtaget adjektivets deklinationsgruppe 1, A- og O-stammer og har pronominernes specielle genitiv og dativ singularis-endelse, '-ius' og '-i'. Til denne gruppe hører de følgende pronominer:

ullus, ulla, ullum (nogen)

nullus,nulla, nullum (ingen)

uter, utra, utrum (hvem af to)

neuter, neutra, neutrum (ingen af to)

alter, altera, alterum (den ene, den anden)

alius, alia, alium (en anden)

solus, sola, solum (alene)

totus, tota, totum (hel, al)

Desuden hører numeraliet unus, una, unum (en, et) til denne gruppe, fordi det har pronominernes specielle gen. og dat.sg.

ullus, ulla, ullum: nogen, noget

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

ullus

ulla

ullum

akkusativ

ullum

ullam

ullum

genitiv

ullius

ullius

ullius

dativ

ulli

ulli

ulli

ablativ

ullo

ulla

ullo

Plural

     

nominativ

ulli

ullae

ullae

akkusativ

ullos

ullas

ullae

genitiv

ullorum

ullarum

ullorum

dativ

ullis

ullis

ullis

ablativ

ullis

ullis

ullis

alius: en anden

Singular

maskulinum

femininum

neutrum

nominativ

alius

alia

aliud

akkusativ

alium

aliam

aliud

genitiv

alterius

alterius

alterius

dativ

alii

alii

alii

ablativ

alio

alia

alio

Plural

     

nominativ

alii

aliae

alia

akkusativ

alios

alias

alia

genitiv

aliorum

aliarum

aliorum

dativ

aliis

aliis

aliis

ablativ

aliis

aliis

aliis

B.3.4.4.4. Den pronominale deklinationsgruppe 4

Denne gruppe omfatter de såkaldte pronominaladverbier; da de er partikler, kaldes de her pronominalpartikler.

 

demonstrativ

relativ

interrogativ

indefinit

sted

ibi (derhenne)

hic (her)

istic (der)

illic (derhenne)

ibidem (sammesteds)

inde (derhennefra)

hinc (herfra)

istinc (derfra)

illinc (derhennefra)

eo (derhen)

huc (herhen)

istuc (derhen)

illuc (derhen)

eodem (sammestedshen)

ea (ad den vej)

hac (ad denne vej)

istac (ad den vej)

illac (ad den vej)

ubi (der, hvor)

unde (derfra, hvorfra)

quo (der, hvorhen)

qua, quacumque (den vej, ad hvilken)

ubi (hvor)

unde (hvorfra)

quo (hvorhen)

qua (ad hvilken vej)

alicubi (et eller andet sted)

usquam (nogetsteds)

nusquam (intetsteds)

ubique (overalt)

alibi (andetsteds)

alicunde (et eller andet sted fra)

undique (fra alle steder, sider)

aliunde (andetsteds fra)

aliquo (et eller andet sted hen)

alio (et andet sted hen)

aliqua (ad en eller anden vej)

tid

tum, tunc (dengang, da)

olim (engang)

quandocumque (hvornår end)

quando (hvornår)

aliquando (en eller anden gang)

quondam (engang)

umquam (nogensinde)

numquam (aldrig)

alias ( en anden gang)

aliquando (engang, engang imellem)

måde

ita (således)

item (ligeledes)

tam (så (meget)

quomodo (sådan som)

quemadmodum (således som)

quam (så meget, som)

quomodo (hvorledes, hvordan)

quam (hvor (meget))

utique (på enhver måde, abso lut)

nequaquam (ingenlunde)

B.3.4.4.5. De korrelative pronominer

Denne gruppe omfatter de såkaldte korrelative pronominer, hvoraf nogle bøjes som adjektivernes deklinationsgruppe 1, A- og O-stammer, andre som adjektivernes deklinationsgruppe 2, Ki-stammer og atter andre tilhører pronominalgruppe 4, partiklerne

Korrelative pronominer

Bøjning

demonstrative

relative

interrogative

indefinitte

A/O = adj.gruppe 1

tantus (så stor)

tantum (så meget)

tantundem (ligeså meget)

quantus (så stor som)

quantuscumque (så meget end)

quantum (så meget som)

quantus (hvor stor)

quantum (hvor meget)

aliquantus (temmelig stor)

aliquantum (temmelig meget)

Ki = adj.-gruppe 2

talis (sådan)

qualis (sådan som)

qualiscumque (hvordan end)

qualis (hvordan)

 

Partikel

tot (så mange)

totidem (ligeså meget)

quot (så mange som)

quotcumque, quotquot (hvormange end)

quot (hvor mange)

aliquot (nogle)