B.3.6. Adverbietadv adverbium - graviter, gravius, gravissime (tungt, tungere, tungest)

- bene, melius, optime (godt, bedre, bedst)

- festina lente! (skynd dig langsomt!)

- his rebus recte uti necesse est

(det er nødvendigt at udnytte disse forhold korrekt)

- honeste vivere summum bonum est

(at leve hæderligt er det største gode)

- Caesar hostes longius prosequi veritus est

(Caesar var bange for at forfølge fjenderne længere/for langt)

- miserrime vivere (at leve yderst ynkeligt)B.3.6.0. Fleksionskategori

Adverbiet er afledt af adjektivet og har komparation:

festina lente (skynd dig langsomt): lente: adv (positiv)

longius prosequi (at forfølge længere/for langt): longius: adv (komparativ)

miserrime vivere (at leve yderst ynkeligt): miserrime: adv (superlativ)3.6.1. Komparation

pos positiv - lente, graviter (klar/berømt, tung/alvorlig)
komp komparat - longius, gravius (mere klar/berømt, tungere/alvorligere)
super superlativ - miserrime, gravissime (mest klar/berømt, tungest/alvorligst)


Adverbiets mærker i komparationen
Afledning af adjektiv positiv komparativ superlativ
adj.: A/O lentus lente -e lentius -ius lentissime -issime
adj.: Ki gravis graviter -ter gravius -ius gravissime -issime
celer celeriter -ter celerius -ius celerrime -rime
facilis facile -e facilius -ius facillime -lime