B.2. Former på gruppeniveauB.2.0. De to grupperelationer

g gruppe
pg paratagme/parataktisk gruppe - divide et impera (del og hersk)

- varium et mutabile semper femina

(kvinden er et omskifteligt og foranderligt væsen)

- de finibus bonorum et malorum

(om ydergrænserne for det gode og det onde)

hg hypotagme/hypotaktisk gruppe - mea culpa (min skyld)

- hoc loco ( på dette sted, her)

- canticum canticorum

(sangenes sang = Salomons højsang)

- aqua vitae (livets vand)

- deus ex machina

(teatermaskine, billigt trick)

- ars gratia artis

(kunst for kunstens skyld)

- in memoriam patris mei

(til minde om min fader)

B.2.1. Verbalgruppen

vg verbalgruppe
vgf finit vg - Gallia divisa est (Gallien er delt)
vgi infinit vg - Gallia divisa esse dicitur

(Gallien siges at være delt)

- censeo Carthaginem delendam esse

(jeg foreslår, at Carthago bør ødelægges)

Finitte verbalgrupper inddeles morfologisk efter person, numerus, tempus, modus og diatese (i parentes):

amati...sunt (de blev elsket) : vgf (perfectum participium passiv: nominativ, plural,

maskulinum + 3. person, plural, præsens, indikativ aktiv >

3. person, plural, perfektum, indikativ, passiv)

amaturus...est (han skal til at elske): vgf (futurum participium aktiv: nominativ, singular, maskulinum + 3. person, singular, præsens, indikativ, aktiv >

3. person, singular, futurum, indikativ, aktiv)

amanda...est (pigen bør elskes): vgf (nominativ, feminium, singular, gerundiv + 3. person, singular, præsens, indikativ, aktiv > 3. person, singular, præsens, indikativ, gerundiv)Infinitte verbalgrupper inddeles morfologisk efter tempus og diatese:

amatum esse (at blive elsket): vgi (perfektum infinitiv passiv)

amatum iri (at ville blive elsket): vgi (futurum infinitiv passiv)

amaturus esse (at ville elske): vgi (futurum infinitiv aktiv)B.2.2. Substantivgruppen

sbg substantivgruppe
sbgn sbg i nominativ - filius meus (min egen søn)

- tabula rasa (den rene tavle),

- status quo (den bestående tilstand)

- orator ille clarissimus (den meget berømte taler)

sbgv sbg i vokativ - mi fili, mi fili! (min søn, min kære søn)

- mi domine, altissime! (min Herre, du Højeste Gud!)

sbga sbg i akkusativ - suos amicos cernere in rebus incertis

(at kende sinde venner i kriser)

sbgg sbg i genitiv - caedes virorum bonorum (drabet på de gode mænd)
sbgd sbg i dativ - suis amicis saepe scripsit (ofte skrev han til sine venner)
sbgabl sbg i ablativ - mens sana in corpore sano (en sund sjæl i en sund krop)

- hoc anno ( i år)B.2.3. Adjektivgruppen

adjg adjektivgruppe
adjgn adjg i nominativ - semper fidelis (altid loyal)

- mirabile dictu

(mærkeligt at fortælle = forbløffende nok)

- persona non grata (uønsket person)

adjgv adjg i vokativ - o, summum bonum (oh, mit største gode)
adjga adjg i akkusativ - haec vera dixi (jeg sagde disse sandheder
adjgg adjg i genitiv - horum bonorum memor (idet man husker disse goder)
adjgd adjg i dativ - suis bonis saepe scripsit

(ofte skrev han til sine gode slægtninge)

adjgabl adjg i ablativ - Cicero de summis bonis et malis scripsit

(Cicero skrev om de største goder og onder)B.2.4. Pronominalgruppen

prog pronominalgruppe
progn prog i nominativ - hic idem (netop denne mand)

- hoc ipsum (selve dette emne)

- ne quid nimis

(egtl. ikke noget for meget; alt med måde)

- quid novi (hvad nyt)

- non omne quod nitet aurum est

(ikke alt, hvad der skinner, er guld)

- alter idem (mit andet jeg)

- nihil humani (intet menneskeligt)

progv prog i vokativ o, vos di immortales (o, I udødelige guder!)
proga prog i akkusativ - quaedam alia cognovi

(jeg kender visse andre ting = jeg kender også andet)

progg prog i genitiv - quorundam aliorum memor

(huskende visse andre ting)

progd prog i dativ - res prodest quibusdam aliis

(sagen gavner visse andre ting)

progabl prog i ablativ - de quibusdam aliis (om visse andre ting)B.2.5. Præpositionalgruppen

ppg præpositionalgruppe - pax vobiscum (fred (være) med jer)

- sine cura (uden bekymring)

- summa cum laude (egtl. med største ros, udmærkelse)

- nihil sine labore (intet uden arbejde)

- in toto (i det hele, i alt)B.2.6. Adverbialgruppen

advg adverbialgruppe - tam bene scripsit (så godt skrev han)

- satis audacter dixit (han talte temmelig dristigt)B.2.7. Partikelgruppen

partg partikelgruppe - non plus ultra (egtl. ikke mere ud over (det); topmålet) - potius sero quam umquam (hellere sent end aldrig)