B.3. Former på ordniveau (Ordklasserne)

o ord
B.3.1. Verbet og konjugationens kategorier

v verbum

vf finit verbum - ambulat (han spadserer)

- pons construendus est (en bro skal bygges)

vi infinit verbum - ambulare (at spadsere)

- ambulans (spadserende)

- pons constructus (en bygget bro)

- pons constructus est (en bro er blevet bygget)

- fur in domum vicini intravit furatum

(en tyv gik ind i naboens hus for at stjæle)

- fabula facilis dictu (en historie, som er let at fortælle)

- ad construendum (til det at bygge)

- pons construendus (en bro, som skal bygges)

v verbum
vf finit verbum - ambulat (han spadserer)

- pons construendus est (en bro skal bygges)

vi infinit verbum - ambulare (at spadsere)

- ambulans (spadserende)

- pons constructus (en bygget bro)

- pons constructus est (en bro er blevet bygget)

- fur in domum vicini intravit furatum

(en tyv gik ind i naboens hus for at stjæle)

- fabula facilis dictu (en historie, som er let at fortælle)

- ad construendum (til det at bygge)

- pons construendus (en bro, som skal bygges)B.3.1.1. De finitte formerB.3.1.1.0. Fleksionskategorier

Finitte verbalformer inddeles morfologisk efter konjugation, person, numerus, tempus, modus og diatese; ( i parentesen angives de i den nævnte rækkefølge):

in horto ambulat (han spadserer i haven): vf (A-stamme, 3. person, singular, præsens,

indikativ, aktiv)

cave canem (hunden bider; egtl. tag dig i agt for hunden): vf (E-stamme, 2. person singular, præsens, imperativ, aktiv)B.3.1.1.1. Person

1. første person - te amo (jeg elsker dig)

- vos amamus (vi elsker jer)

2. anden person - me amas (du elsker mig)

- nos amatis (I elsker os)

3. tredje person - te amat (han elsker dig)

- nos amant (de elsker os)B.3.1.1.2. Numerus

sg singular - te amo (jeg elsker dig)

- me amas (du elsker mig)

- te amat (han elsker dig)

pl plural - vos amamus (vi elsker jer)

- nos amatis (I elsker os)

- nos amant (de elsker os)B.3.1.1.3. Diatese

akt aktiv - puer amat puellam (drengen elsker pigen)
pas passiv - puella a puero amatur (pigen elskes af drengen)


B.3.1.1.4. Tempus

præs præsens - poeta ambulat in horto

(digteren går rundt i haven)

imperf imperfektum - poeta ambulabat in horto

(digteren var i færd med at gå rundt i haven)

perf perfektum - poeta ambulavit in horto

(digteren gik rundt i haven)

plusq plusquamperfektum - poeta ambulaverat in horto

(digteren var gået rundt i haven)

fut 1 futurum 1 - poeta ambulabit in horto

(digteren vil gå rundt i haven)

fut 2 = fut ex futurum 2 = f. exactum - poeta ambulaverit in horto ante occasum solis

(digteren skal nok være gået rundt i haven inden solnedgang)B.3.1.1.5. Modus

indik indikativ - veniunt amici Romam (vennerne tager til Rom)
konj konjunktiv - veniant amici Romam.(gid vennerne tager til Rom)
imper imperativ - venite Romam, amici! (tag til Rom, venner!)