B.3.1.2. De infinitte formerB.3.1.2.0. Fleksionskategorier

Infinitte verbalformer inddeles morfologisk efter fleksionsklasse, tempus og diatese:B.3.1.2.1. Tempus

præs præsens - ambulare in horto (at gå rundt i haven)
perf perfektum - ambulavisse in horto (at have gået rundt i haven)
fut 1 futurum 1 - ambulaturus esse in horto (at ville gå rundt i haven)


B.3.1.2.2. Diatese

akt aktiv - amare puellam (at elske en pige)
pass passiv - amari a puella (at blive elsket af en pige)

Samlet oversigt over de enkelte former

amare (at elske): vi (A-stamme, præsens infinitiv aktiv)

amari (at blive elsket): vi (A-stamme, præsens infinitiv passiv)

amavisse (at have elsket): vi (A-stamme), perfektum infinitiv aktiv)

amans (elskende): vi (A-stamme, præsens participium aktiv)

amatus (elsket): vi (A-stamme, perfektum participium passiv)

amaturus (idet han vil elske): vi (K-stamme), futurum participium aktiv)

amandus (han, som bør elskes): vi (A-stamme, gerundiv)

amandum (det at elske): vi (A-stamme, gerundium)

amatum (for at elske): vi (A-stamme, supinum 1)

amatu (at elske): vi (A-stamme, supinum 2)B.3.1.2.3. Infinitiv

inf infinitiv
inf 1 akt præsens inf aktiv - amare (at elske)
inf 1 pass præsens inf passiv - amari (at blive elsket)
inf 2 akt perfektum inf aktiv - amavisse (at have elsket)
inf 2 pass perfektum inf passiv - amatum esse (at være blevet elsket)
inf 3 akt futurum inf aktiv - amaturum esse (at skulle til at elske)
inf 3 pass futurum inf passiv - amatum iri (at ville blive elsket)


Infinitiv bøjes kun i tempus og diatese
tempus aktiv passiv
præsens = inf 1 amare amari
perfektum = inf 2 amavisse amatum esse
futurum = inf 3 amaturum esse amatum iriB.3.1.2.4. Participium

ptc participium
ptc 1 præsens ptc aktiv - amans (elskende, idet han elsker)
ptc 2 perfektum ptc passiv - amatus (elsket)
ptc 3 futurum ptc aktiv - amaturus ((en) som vil elske)


participium I bøjes som et adjektiv i Ki-stamme i deklinationsgruppe 2, undertiden som et substantiv i K-stamme i deklinationsgruppe 2,

participium II og III bøjes som et adjektiv efter A- og O-stamme i deklinationsgruppe 1Præsens participium aktiv i de forskellige stammer
Singular a- e- i- K- Ki-
nominativ amans videns audiens dicens capiens
akkusativ amantem videntem audientem dicentem capientem
genitiv amantis videntis audientis dicentis capientis
dativ amanti videnti audienti dicenti capienti
ablativ amanti/e videnti/e audienti/e dicenti/e capienti/e
Plural
nominativ amantes videntes audientes dicentes capientes
akkusativ amantes videntes audientes dicentes capientes
genitiv amantium videntium audientium dicentium capientium
dativ amantibus videntibus audientibus dicentibus capientibus
ablativ amantibus videntibus audientibus dicentibus capientibus

abl. sg. ender på -i , når ppa er brugt som Attribut.

abl.sg. ender på -e, når ppa er brugt som Fuldverbal eller Kerne.

Præsens participium aktiv i de tre køn
Singular maskulinum femininum neutrum
nominativ amans amans amans
akkusativ amantem amantem amans
genitiv amantis amantis amantis
dativ amanti amanti amanti
ablativ amanti/e amanti/e amanti/e
Plural
nominativ amantes amantes amantia
akkusativ amantes amantes amantia
genitiv amantium amantium amantium
dativ amantibus amantibus amantibus
ablativ amantibus amantibus amantibusPerfektum participium passiv

amatus - visus - auditus - dictus - captus
Singular maskulinum femininum neutrum
nominativ amatus amata amatum
akkusativ amatum amata amatum
genitiv amati amatae amati
dativ amato amatae amato
ablativ amato amata amato
Plural
nominativ amati amatae amata
akkusativ amatos amatas amata
genitiv amatorum amatarum amatorum
dativ amatis amatis amatis
ablativ amatis amatis amatisFuturum participium aktiv

amaturus - visurus - auditurus - dicturus - capturus
Singular maskulinum femininum neutrum
nominativ amaturus amatura amaturum
etc. etc. etc. etc.B.3.1.2.5. nd-form

ger nd-form
gerum gerundium - amandum, amandi, amando (det at elske)
geriv gerundiv - amandus, amanda, amandum ((en) som bør elskes)


gerundium bøjes som et substantiv efter O-stamme i neutrum,

gerundiv bøjes som et adjektiv efter A- og O-stamme i deklinationsgruppe 1gerundium

amandum - videndum - audiendum - dicendum - capiendum
Singular neutrum
akkusativ amandum
genitiv amandi
dativ amando
ablativ amandogerundiv

amandus - videndus - audiendus - dicendus - capiendus
Singular maskulinum femininum neutrum
nominativ amandus amanda amandum
akkusativ amandum amandam amandum
genitiv amandi amandae amandi
dativ amando amandae amando
ablativ amando amanda amando
Plural
nominativ amandi amandae amanda
akkusativ amandos amandas amanda
genitiv amandorum amandarum amandorum
dativ amandis amandis amandis
ablativ amandis amandis amandisB.3.1.2.6. Supinum

sup supinum
sup 1 første supinum - venit rogatum auxilium (han kommer for at bede om hjælp
sup 2 andet supinum - fabula facilis dictu (en historie, som er let at fortælle)

supinum er en partikel.supinum mærke
supinum 1 rogatum +

bevægelsesverbum

-tum (komme) for at bede om
supinum 2 dictu + adjektiv -tu (let) at fortælle