Verbernes hovedformer

Ethvert latinsk verbum har normalt fire hovedformer, hvorudfra de øvrige former dannes. Det er de følgende hovedformer:
Stammer præsens indikativ perfektum indikativ 1. supinum præsens infinitiv
danner præsens-

stammen

perfektum-stammen perfektum participium passiv
A- am(a)-o (elsker) ama-v-i ama-tus ama-re
E- vide-o (ser), mone-o (minder om) vid-i, mon-u-i vi-sus, moni-tus vide-re, mone-re
I- audi-o (hører) audi-v-i audi-tus audi-re
K- dic-o (siger) dix (= cs)-i dic-tus dice-re
Ki- capi-o (tager) cep-i cap-tus cape-reB. Deponente verbers hovedformer

Deponente verber har aflagt (deponeret) deres former i aktiv, så at de næsten kun har former i passiv. Disse former har nu overtaget betydningen fra de aktive former. Disse angives på følgende vis:
Stammer præsens indikativ passiv perfektum indikativ passiv præsens infinitiv passiv
danner præsensstammen perfektumstammen
A- hortor (opfordrer) hortatus sum hortari
E- vereor (frygter for) veritus sum vereri
I- partior (deler) partitus sum partiri
K- utor (bruger) usus sum utiDe halvdeponente verbers hovedformer - semideponentia

Stammer præsens indikativ passiv perfektum indikativ passiv præsens infinitiv passiv
danner præsensstammen perfektumstammen
E- soleo (plejer) solitus sum solere
E- audeo (vover) ausus sum audere
E- gaudeo (glæder mig) gavisus sum gaudere


Deponente verbers aktive former

Deponente verbers aktive former er gerundium, præsens participium aktiv og futurum participium aktiv:

Deponent verbum gerundium præsens participium aktiv futurum participium aktiv
hortor (opfordrer) hortandum hortans hortaturus
partior (deler) partiendum partiens partiturus
sequor ( følger) sequendum sequens secuturus
patior (lider) patiendum patiens passurus
Person-, numerus- og aktiv/passiv-mærker

person/tal aktive endelser perfektum aktiv passive endelser
1.sg. -o/m -i or/r
2.sg. -s -isti ris
3.sg. -t -it tur
1.pl. -mus -imus mur
2.pl. -tis -istis mini
3.pl. -nt -erunt/-ere ntur


Tempus- og modusmærker

tempus indikativ konjunktiv perfektum passiv
præsens - -e- (A)/-a-
imperfektum -ba-/-eba- -re-
futurum -b- (A+E),

-a-(1.sg.)/-e- (I+K+Ki)

indikativ konjunktiv
perfektum - -eri- ppp + sum ppp + sim
plusquamperfektum -era- -isse- ppp + eram ppp + essem
futurum 2 =

exactum

-er-/-eri- (3.pl.) ppp + ero

ppp = perfektum participium passiv = ptc 2Perfektsystemets mærker

stamme a- e- i- K- Ki-
mærke -v- -u- -v- -s- vokalændring
tempus
perfektum amavi monui audivi dixi cepi
plusquamperfektum amaveram monueram audiveram dixeram ceperam
futurum 2 amavero monuero audivero dixero cepero


Mærker ordnet alfabetisk

mærke tempus, modus øvrige betingelser
intet mærke præsens indikativ aktive endelser
intet mærke perfektum indikativ perfektum-endelser
-a- (E+I+K+Ki) præsens konjunktiv
-a- (I+K+Ki)) futurum kun 1.sg.
-b- (A+E) futurum
-ba- imperfektum indikativ
-e- (A) præsens konjunktiv
-e- (I+K+Ki) futurum
-eba- imperfektum indikativ
-er- futurum 2
-era- plusquamperfektum indikativ
-eri- perfektum konjunktiv
-eri- (3.pl.) futurum 2
-isse- plusquamperfektum konjunktiv
-re- imperfektum konjunktiv
ppp + eram plusquamperfektum indikativ passiv
ppp + ero futurum 2 passiv
ppp + essem plusquamperfektum konjunktiv passiv
ppp + sim perfektum konjunktiv passiv
ppp + sum perfektum indikativ passiv

ppp = perfektum participium passiv = ptc 2Oversigt over det finitte verbums former

Præsensstammen

Aktiv indikativ
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 1.sg. amo video audio dico capio
2.sg. amas vides audis dicis capis
3.sg. amat videt audit dicit capit
1.pl. amamus videmus audimus dicimus capimus
2.pl. amatis videtis auditis dicitis capitis
3.pl. amant vident audiunt dicunt capiunt
imperfektum 1.sg. amabam videbam audiebam dicebam capiebam
2.sg. amabas videbas audiebas dicebas capiebas
3.sg. amabat videbat audiebat dicebat capiebat
1.pl. amabamus videbamus audiebamus dicebamus capiebamus
2.pl. amabatis videbatis audiebatis dicebatis capiebatis
3.pl. amabant videbant audiebant dicebant capiebant
futurum 1 1.sg. amabo videbo audiam dicam capiam
2.sg. amabis videbis audies dices capies
3.sg. amabit videbit audiet dicet capiet
1.pl. amabimus videbimus audiemus dicemus capiemus
2.pl. amabitis videbitis audietis dicetis capietis
3.pl. amabunt videbunt audient dicent capientPassiv indikativ
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 1.sg. amor videor audior dicor capior
2.sg. amaris videris audiris diceris caperis
3.sg. amatur videtur auditur dicitur capitur
1.pl. amamur videmur audimur dicimur capimur
2.pl. amamini videmini audimini dicimini capimini
3.pl. amantur videntur audiuntur dicuntur capiuntur
imper-fektum 1.sg. amabar videbar audiebar dicebar capiebar
2.sg. amabaris videbaris audiebaris dicebaris capiebaris
3.sg. amabatur videbatur audiebatur dicebatur capiebatur
1.pl. amabamur videbamur audiebamur dicebamur capiebamur
2.pl. amabamini videbamini audiebamini dicebamini capiebamini
3.pl. amabantur videbantur audiebantur dicebantur capiebanturfuturum1 1.sg. amabor videbor audiar dicar capiar
2.sg. amaberis videberis audieris diceris capieris
3.sg. amabitur videbitur audietur dicetur capietur
1.pl. amabimur videbimur audiebimur dicebimur capiebimur
2.pl. amabimini videbimini audiemini dicemini capiemini
3.pl. amabuntur videbuntur audientur dicentur capientur

Aktiv konjunktiv
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 1.sg. amem videam audiam dicam capiam
2.sg. ames videas audias dicas capias
3.sg. amet videat audiat dicat capiat
1.pl. amemus videamus audiamus dicamus capiamus
2.pl. ametis videatis audiatis dicatis capiatis
3.pl. ament videant audiant dicant capiant
imperfektum 1.sg. amarem viderem audirem dicerem caperem
2.sg. amares videres audires diceres caperes
3.sg. amaret videret audiret diceret caperet
1.pl. amaremus videremus audiremus diceremus caperemus
2.pl. amaretis videretis audiretis diceretis caperetis
3.pl. amarent viderent audirent dicerent caperent

Passiv konjunktiv
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 1.sg. amer videar audiar dicar capiar
2.sg. ameris videaris audiaris dicaris capiaris
3.sg. ametur videatur audiatur dicatur capiatur
1.pl. amemur videamur audiamur dicamur capiamur
2.pl. amemini videamini audiamini dicamini capiamini
3.pl. amentur videantur audiantur dicantur capiantur
imperfektum 1.sg. amarer viderer audirer dicerer caperer
2.sg. amareris videreris audireris dicereris capereris
3.sg. amaretur videretur audiretur diceretur caperetur
1.pl. amaremur videremur audiremur diceremur caperemur
2.pl. amaremini videremini audiremini diceremini caperemini
3.pl. amarentur viderentur audirentur dicerentur caperenturPerfektumstammen

Aktiv indikativ perfektum
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
perfektum 1.sg. amavi vidi audivi dixi cepi
2.sg. amavisti vidisti audivisti dixisti cepisti
3.sg. amavit vidit audivit dixit cepit
1.pl. amavimus vidimus audivimus diximus cepimus
2.pl. amavistis vidistis audivistis dixistis cepistis
3.pl. amaverunt viderunt audiverunt dixerunt ceperunt
plusquamperfektum 1.sg. amaveram videram audiveram dixeram ceperam
2.sg. amaveras videras audiveras dixeras ceperas
3.sg. amaverat viderat audiverat dixerat ceperat
1.pl. amaveramus videramus audiveramus dixeramus ceperamus
2.pl. amaveratis videratis audiveratis dixeratis ceperatis
3.pl. amaverant viderant audiverant dixerant ceperant
futurum 2 = exactum 1.sg. amavero videro audivero dixero cepero
2.sg. amaveris videris audiveris dixeris ceperis
3.sg. amaverit viderit audiverit dixerit ceperit
1.pl. amaverimus viderimus audiverimus dixerimus ceperimus
2.pl. amaveritis videritis audiveritis dixeritis ceperitis
3.pl. amaverint viderint audiverint dixerint ceperint

Passiv indikativ perfektum
Tempus person/ tal a- e- i- K- Ki-
perfektum 1.sg. amatus

sum

visus sum auditus sum dictus sum captus sum
2.sg. amatus es visus es auditus es dictus es captus es
3.sg. amatus est visus est auditus est dictus est captus est
1.pl. amati sumus visi sumus auditi sumus dicti sumus capti sumus
2.pl. amati estis visi estis auditi estis dicti estis capti estis
3.pl. amati sunt visi sunt auditi sunt dicti sunt capti sunt
plusquam- perfektum 1.sg. amatus eram visus eram auditus eram dictus eram captus eram
2.sg. amatus eras visus eras auditus eras dictus eras captus eras
3.sg. amatus erat visus erat auditus erat dictus erat captus erat
1.pl. amati eramus visi eramus auditi eramus dicti eramus capti eramus
2.pl. amati eratis visi eratis auditi eratis dicti eratis capti eratis
3.pl. amati erant visi erant auditi erant dicti erant capti erant
futurum 2

= exactum

1.sg. amatus ero visus ero auditus ero dictus ero captus ero
2.sg. amatus eris visus eris auditus eris dictus eris captus eris
3.sg. amatus erit visus erit auditus erit dictus erit captus erit
1.pl. amati erimus visi erimus auditi erimus dicti erimus capti erimus
2.pl. amati eritis visi eritis auditi eritis dicti eritis capti eritis
3pl. amati erint visi erint auditi erint dicti erint capti erint

Aktiv konjunktiv perfektum
Tempus person/ tal a- e- i- K- Ki-
perfektum 1.sg. amaverim viderim audierim dixerim ceperim
2.sg. amaveris videris audieris dixeris ceperis
3.sg. amaverit viderit audierit dixerit ceperit
1.pl. amaverimus viderimus audierimus dixerimus ceperimus
2.pl. amaveritis videritis audieritis dixeritis ceperitis
3.pl. amaverint viderint audierint dixerint ceperint
plusquam- perfektum 1.sg. amavissem vidissem audissem dixissem cepissem
2.sg. amavisses vidisses audisses dixisses cepisses
3.sg. amavisset vidisset audisset dixisset cepisset
1.pl. amavissemus vidissemus audissemus dixissemus cepissemus
2.pl. amavissetis vidissetis audissetis dixissetis cepissetis
3.pl. amavissent vidissent audissent dixissent cepissent

Passiv konjunktiv perfektum
Tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
perfektum 1.sg. amatus sim visus sim auditus sim dictus sim captus sim
2.sg. amatus sis visus sis auditus sis dictus sis captus sis
3.sg. amatus sit visus sit auditus sit dictus sit captus sit
1.pl. amati simus visi simus auditi simus dicti simus capti simus
2.pl. amati sitis visi sitis auditi sitis dicti sitis capti sitis
3.pl. amati sint visi sint auditi sint dicti sint capti sint
plusquamperfektum 1.sg. amatus essem visus essem auditus essem dictus essem captus essem
2.sg. amatus esses visus esses auditus esses dictus esses captus esses
3.sg. amatus esset visus esset auditus esset dictus esset captus esset
1.pl. amati essemus visi essemus auditi essemus dicti essemus capti essemus
2.pl. amati essetis visi essetis auditi essetis dicti essetis capti essetis
3.pl. amati essent visi essent auditi essent dicti essent capti essent

Imperativ aktiv
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 2.sg. ama vide audi dic cape
2.pl. amate videte audite dicite capite
futurum 2.sg./3.sg. amato videto audito dicito capito
2.pl. amatote videtote auditote dicitote capitote
3.pl. amanto vidento audiunto dicunto capiunto

Imperativ passiv
tempus person/tal a- e- i- K- Ki-
præsens 2.sg. amare videre audire dicere capere
2.pl. amamini videmini audimini dicimini capimini
futurum 2.3.sg. amator videtor auditor dicitor capitor
3.pl. amantor videntor audiuntor dicuntor capiuntor