B.3.2. Substantivet og deklinationens kategorier

sb substantiv - domus (hus)
sb-prop proprium - Caesar, Catullus, Leo

Substantiver inddeles morfologisk i fleksionsklasse, genus, numerus og kasus; (i parentesen er de angivet i nævnte rækkefølge):

senex (en gammel mand): sb (K-stamme, maskulinum, singular, nominativ)B.3.2.0. Fleksionskategorier

B.3.2.1. Genus

mask maskulinum - vir, puer, rex, taurus (mand, dreng, konge, tyr)
fem femininum - puella, cura, regina, vacca

(pige, bekymring, dronning, ko)

neut neutrum - templum, mare (tempel, hav)B.3.2.2. Numerus

sg singular - vir, puella, templum (mand, pige, tempel)
pl plural - viri, puellae, templa (mænd, piger, templer)


B.3.2.3. Kasus

nom nominativ - filius (søn), filii (sønner)
vok vokativ - fili, filii
akk akkusativ - filium, filios
gen genitiv - filii, filiorum
dat dativ - filio, filiis
abl ablativ - filio, filiis

B.3.2.4. Fleksionsklasse

B.3.2.4.1. Deklinationsgruppe 1

Deklinationsgruppe 1 omfatter A- og O-stammer.

A- og O-stammer i substantiverne
Singular a- o- mask. o- neutr.
nominativ femina dominus templum
vokativ femina domine templum
akkusativ feminam dominum templum
genitiv feminae domini templi
dativ feminae domino templo
ablativ femina domino templo
Plural
nominativ feminae domini templa
vokativ feminae domini templa
akkusativ feminas dominos templa
genitiv feminarum dominorum templorum
dativ feminis dominis templis
ablativ feminis dominis templisB.3.2.4.2. Deklinationsgruppe 2

Deklinationsgruppe 2 omfatter U-, E- og K- og Ki-stammerne.

U-og E-stammer
Singular u- e-
nominativ currus res
vokativ currus res
akkusativ currum rem
genitiv currus rei
dativ currui rei
ablativ curru re
Plural
nominativ currus res
vokativ currus res
akkusativ currus res
genitiv curruum rerum
dativ curribus rebus
ablativ curribus rebusKonsonant-stammer - substantiver
Singular K- m/f K- m/f K- neutr Ki- m/f Ki- neutr
nominativ lex consul genus febris mare
vokativ lex consul genus febris mare
akkusativ legem consulem genus febrim mare
genitiv legis consulis generis febris maris
dativ legi consuli generi febri mari
ablativ lege consule genere febri mari
Plural
nominativ leges consules genera febres maria
vokativ leges consules genera febres maria
akkusativ leges consules genera febres maria
genitiv legum consulum generum febrium marium
dativ legibus consulibus generibus febribus maribus
ablativ legibus consulibus generibus febribus maribus