Pre-analyzed sentences, international VISL-light

Browse the corpus (Danish, English, German, French and Spanish)
Enter search string (to get a random sentence, use DA, EN, DE, FR, ES or ALL):

Visualization: Notational convention:

For at vælge en bestemt sætning på et givent sprog, kan du nøjes med at skrive en kode der består af tre dele, for hhv. sprog, øvelse og løbenummer - fx vælger koden EN3c den tredje (c) engelske sætning (EN) fra øvelse 3, og FR4g vælger sætning g) fra den franske del af øvelse 4.

Du kan også læse sætningerne først, og så vælge dem individuelt, i sætningsoversigten.

Sprogkoderne er: DA - dansk, EN - engelsk, DE - tysk, FR - fransk, ES - spansk
Øvelserne er: 1 - nemme objekter, 2 - vanskelige objekter, 3 - adverbialer, 4 - prædikativer, 5 - gruppestruktur, 6 - paratagmer, 7 - verbalgrupper, 8 - ledsætninger, 9 - infinitiver og formelt subjekt, X - hårde nøder (ikke fransk)
Løbenumrene er fra a) til h), for hver øvelse.

En illustreret introduktionsfortælling (til førstegangsbrugere), nærmere forklaringer og eksempler til øvelserne (til almindelige brugere), samt kommentarer (til lærerne) findes i web-versionen af introduktionsbogen "Grammy i Klostermølleskoven".