University of Southern Denmark
-> Grammy story 6  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 


6

6. Paratagmer: Om sideordning

"Hvad vil I have at spise?" spurgte bævermor, "Græstærte eller fiskefrikadeller?"

"Græstærte og fiskefrikadeller," svarede Michael. "Grammy kan ikke lide fiskefrikadeller, og jeg kan ikke lide græstærte."

"Og vi er temmelig sultne," tilføjede Grammy. "Vi skal spise og drikke en hel del!" Bævermor smilede: "Ok. I kan hjælpe. Fang nogle gode fisk, og pluk noget godt græs!" Det var ikke lige det ungerne havde lyst til, men de hjalp. Imens diskuterede de grupper. "Jeg har opdaget endnu en mærkelig gruppe," sagde Grammy. "Ord som 'og' eller 'eller' samler også andre ord sammen, lige som substantiver samler på adjektiver, og præpositioner på styrelser. Tag fx følgende sætninger:"
 

Moren laver græstærte og fiskefrikadeller.
Bæverne og flodhestene laver bål.

"Det er ikke grupper," indvendte Michael, "Der er bare 2 objekter i den ene sætning, og 2 subjekter i den anden!"

"Jamen, sådan så det også ud med rengøringsassistenten, da han var prædikativ. Kan du huske? Fyren var både fed og ulækker eller hvad det nu var, og rengøringsassistent samtidig. Alligevel er det en gruppe. At der er flere ord med samme funktion, hindrer dem ikke i at være en gruppe, de bliver bare en gruppe først, og deles så om funktionen. Eller snarere, gruppen som helhed får funktionen:"


Da de kom tilbage med deres græs- og fiskebytte, viste det sig, at Grammy havde ramt rigtig igen. Bæverfaren syntes også, at græstærte og fiskefrikadeller ikke var 2 ord-objekter, men 1 gruppe-objekt. "Den slags gruppe hedder paratagme (eller sideordning)," forklarede han. "Det er små bindeord, såkaldte sideordnende konjunktioner, som og eller eller, der binder paratagmet sammen. Man siger at de fungerer som sideordnendekonjunktionaler (græstærten og fiskefrikadellerne selv, hedder konjunkter (#) eller sideordningsled."

Men Grammy havde en endnu sværere sætning, med 3 verber. Mon de alle er verbaler, eller én gruppe-verbal, eller en almindelig gruppe og et paratagme, eller hvad?

Da Ronja kom, havde hun følgende forslag: "Hvis vi nu siger, det er én gruppe det hele, og gør, som om vi aldrig havde hørt noget om paratagmer, hvordan ville det så set ud?"
 

Vi skal spise og drikke en hel del
> > >

"Der er altså 2 kerner i verbalgruppen. Skal vi ikke bare slå dem sammen til et paratagme? Here we go:"

Og det gjorde de. Spise og drikke en del, altså. Mens bålet blafrede op i den lyse sommernat og små bæverskygger og store flodhesteskygger dansede på sandet. Og da de var helt mætte, satte de sig ned i det varme sand, og fortalte historier. Sande historier og usande historier, sjove og triste, og et par spøgelseshistorier. Flodhestene skulle fortælle om Afrika.

 


In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version