University of Southern Denmark
-> Grammy story  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 
Grammy Home Start Grammy

Grammy - Et grammatisk eventyr

 • 1. Ordklasser: Om at samle på ord (substantiv, adjektiv, adverbium)
 • 2. Kryds, bolle og trekant: Om hvem der æder hvem(V, S, Od, Oi, artikel, pronomen, nominativ/akkusativ)
 • 3. Adverbialer: Om sted, tid og måde(præposition, A, Op, "præpositionsled")
 • 4. Prædikativer: Om at være, blive og gøre våd (Ps. Po, ental/flertal, fælleskøn/intetkøn)
 • 5. Grupper: Om flere ord på samme plads (Hovedled/kerne & dependent/adled: H/K & D, første sætningstræer)
 • 6. Paratagmer: Om sideordning (konjunkt CJT , konjunktional CO, flad vs. dyb sideordning)
 • 7. Verbalgruppen: Om hjælpeverber og diskontinuerlige led (hovedverbum Vm, hjælpeverbum Vaux, , passiv)
 • 8. Ledsætninger: Om kommaregler og sætninger i sætninger (konjunktion, konjunktional SUB)
 • 9. Foreløbige subjekter og infinitiver: Om at have en stedfortræder(infinitivmarkør, Sf, akkusativ med infinitiv)
 •  


  In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
  We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


  Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version