University of Southern Denmark
-> Grammy exercises 1  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 1Øvelser - Niveau 1: Ordklasser

 • a) Opvarmning: Find alle substantiver (n), verber (v) og adjektiver (adj) i øvelse 1. Brug gerne farveunderstregning (n=blå, adj=grøn, v=rød).

 • b) Hele armen: Tildel alle ordene i øvelse 5 en ordklasse, dog uden at arbejde med ledfunktion, gruppe- eller sætningsstruktur. Brug gerne farveunderstregning:

  substantiv (navneord):                          n=blå

  pronomen (stedord):                             pron=tyrkis

  adjektiv (tillægsord):                             adj=grøn

  artikel (kendeord):                                art=olivengrøn

  numerale (talord):                                num=lysegrøn

  verbum (udsagnsord):                          v=rød

  infinitivmærke (navneformsmærke):      infm=orange

  adverbium (biord):                               adv=gul

  præposition (forholdsord):                    prp=brun

  konjunktion (bindeord):                        conj=grå

  interjektion (udråbsord):                       intj=pink

 • c) Eksperimentér med "paintbox"-øvelsen på https://visl.sdu.dk. Brug sætninger fra øvelserne i denne bog, eller lav dine egne sætninger. Computerprogrammet gør det muligt interaktivt at farvelægge ordene i sætningen for den rigtige ordklasse, så du kan teste dig selv, få en highscore for korrekthed/tidsforbrug og finde berømmelse i VISL's hall of fame på internettet.

 • d) Match de danske og latinske ordklassebetegnelser i øvelsen Match FormVISL-sitet! Brug menuen "quizzes & tests"!
 •  


  In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
  We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


  Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version