University of Southern Denmark
-> Grammy exercises 10  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 10Øvelser - Niveau 10 (Grammy X): Hårde nødder

 

I denne øvelse er der samlet sætninger, der af den ene eller anden grund er vanskelige at analysere, og ikke umiddelbart falder i nogle af de sætningsmønstre, Grammy stiftede bekendtskab med i Klostermølleskoven. Bl.a. kan der forekomme diskontinuerlige led (fx "strandede" præpositioner, sætningskløvning), frie prædikativer, averbale ledsætninger (sætningsemner), verbalpartikler, vanskelige passivkonstruktioner og grupper uden klare kerne- og dependentfunktioner.

               Parenteserne gør opmærksom på nogle af problemerne.

 

a) De sov to i én seng. (frit prædikativ)

b) Han besøgte Lene i London og Pia i Paris. (sideordningsknude)

c) Trine købte ikke én, men hele to telefoner. (kompleks dependent)

d) Måtte det gå ham godt!

e) Hende har jeg aldrig været i byen med. (diskontinuerlig gruppe)

f) Du kan ikke trække momsen fra. (verbalpartikel eller sætningsled?)

g) Hvo intet vover, intet vinder.

h) Det sneede så meget at haven forsvandt under en hvid dyne. ('så' som gruppekerne?)

i) Det ved jeg ikke hvem har gjort. (diskontinuerlig sætning)

j) Hvor er det du ringer fra? (foreløbigt subjekt eller 'er_det' som fokus-adverbium?)

k) Sent tirsdag aften var der endnu ingen nyheder.

l) Præsidenten regner med at sidde året ud.

m) Mange århusianere forventes at ville købe billetter til kampen. (diskontinuerlig sætning)

n) Ministeren blev afsløret med snabelen i statskassen. (præpositionsgruppe eller averbal sætning?)

o) Prisen blev tildelt den norske statsminister. (direkte eller indirekte objekt?)

p) Peters stile er længere end alle andres. (sammenligningsargument)

q) Som fotomodel kan hun tillade sig alt. (præposition eller konjunktion?)

 

a) The tape-recorder, the tapes and the speakers all belong to Melanie. (frit prædikativ)

b) Mary kissed her friend good-bye.

c) She would rather starve than eat rat meat. ('rather' som gruppekerne?)

d) Who do you think you are? (diskontinuerlig sætning)

e) What is missing here, are the necessary dll-files.

f) I hate it, when you give me that crap!

g) Let it be said: Everybody is eager to please China.

h) A chess computer was known to have beaten Kasparov. (diskontinuerlig sætning)

i) Knowing your mother, I would rather not make her angry. (infinit sætning)

j) Have you turned all the lights off? (verbalpartikel eller sætningsled?)

 

a) Wir haben mindestens 10 oder 20 Kaninchen im Garten. (kompleks dependent)

b) Er ist 5 Jahre älter als sein Bruder. (sammenligningsargument)

c) Hände hoch, oder ich schiesse! (averbal sætning?)

d) Wer andern eine Grube gräbt, fällt selbst hinein.

e) Morten litt sehr darunter, dass er so grosse Ohren hatte.

f) Seine Mutter hasste es, wenn Grammy so schlammig nach Hause kam.

g) Gib es zu: Du hast dein Handy mit Absicht ausgeschaltet!

h) Was gibt es da zu lachen? (infinitiv som dependent eller sætningsled?)

i) In unserer Schule wird weder geraucht noch getrunken. (diskontinuerlig konjunktional?)

j) Die Stadt ist gerade dabei eine Eisbahn auf der Rathauswiese zu bauen.


 

 


In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version