University of Southern Denmark
-> Grammy exercises 3  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 3
Øvelser - Niveau 3, del A: Vanskelige objekter

(SVOiOd, SVOp, SVOdOp)

 

Oi
n

indirekte objekt

dativ-objekt
hensynsled

Du kan umuligt give ham ret.
Han har lovet sin mor at drikke mindre.
Vis mig din flodhest!  
Peter skylder sin kæreste en forklaring.

Op
u

præpositionsobjekt
emneled

Hvad synes du om hende?
Jeg har talt med banken.

 

I denne øvelse udfyldes mange sætningsled ikke af enkelte ord, men af grupper (g). Du kan vælge at markere grupperne vha. en fælles understregning for hele gruppen (som beskrevet i sidste øvelse), men du kan også eksperimentere med træ-notationen. Sæt da gruppe-stregen over de ord der hører sammen. På den måde får du bedre plads til de farvede understregninger, der skal markere ordklasserne. Brug en dobbeltstreg som  sætningsrod:

 

a) Maria sender Peter et julekort.

b) Morten fik sig en ny computer.

c) Han viste sin nye computer til Pia.

d) Giv hende blomsterne!

e) Grammy tænker på Afrika.

f) Moren fortalte barnet en historie.

g) Faren læste en bog for barnet.

h) Hvem fortæller du om hemmeligheden?

i) Tror du på det?

j) Figuren minder om en bæver.

 

a) His girl friend sent me an e-mail.

b) Peter borrowed her his play station.

c) Give me five!

d) They promised the world a new order.

e) Think of a number!

f) Who promised you that?

g) Mary gave no present to her brother.

h) The king turned on his enemies.

i) Show me your pictures!

j) He left his children 20 million.

 

a) Eva gab Adam einen Korb.

b) Was schenkst du Opa?

c) Mein kleiner Bruder lässt mir keine Ruhe.

d) Peter steht auf Blondinen.

e) Sie diskutierten über Politik.

f) Mir hilft keiner.

g) Schreib ihm einen Brief!

h) Martina träumt von Weihnachten.

i) Mit wem redet er?

j) Seine Eltern bezahlten ihm die Reise.

 

a) Quel âge avez-vous?

b) Prête-moi ce film!

c) Nicole fait du ski.

d) Qu'est-ce que tu en penses?

e) Ça dépend du temps.

f) Pierre donne des fleurs à son amie.

g) Qui m'aiderá?

h) Nous nous souviendrons de ces vacances merveilleuses.

Øvelser - Niveau 3, del B: Adverbialer

(AVS – SVA – VSA? – AVSO – SVAO – SVOA – VSOA?)

 

A
Ú

adverbial

biordsled

frit (fAÚ)

Mødre kører sikrest.

I går (1) fandt man flyets sorte boks dybt vand (2).

Mormor kommer næste søndag.

 

 

 

evt. bunden (bAÙ)

Han bor nu i Roskilde.
Det varede længe.

Hun er ikke hjemme.

 

Formålet med denne øvelse er at finde alle adverbialer, - ikke at finde ud af hvad slags de er, og det er derfor underordnet om der er tale om frie eller bundne adverbialer. Men husk, at præpositionsforbindelser både kan være objekter og adverbialer. En god test for adverbialer er at se om ledet kan spørges til med hvor? - hvornår? - på hvilken måde? - i hvilken grad?

               Læg mærke til at der som regel kun er ét subjekt (û) og højst ét objekt af hver slags (▲nu) i en sætning, mens der kan være flere adverbialer (Ú) i samme sætning:

 

a) I dag kommer bedstemor.

b) Malene drikker aldrig rødvin.

c) Stol aldrig på en alien!

d) Drengen skar brødet med en lommekniv.

e) Græd ikke!

f) Hvordan synger hun?

g) Kommer du til festen?

h) Hvor har du servietterne?

i) De dansede hele natten.

j) Michelle bor i Paris.

 

a) Nobody runs faster.

b) I saw him yesterday.

c) Where is mother?

d) Who lost his keys on the beach?

e) Call me at home!

f) NASA put a man on the moon.

g) A brown girl danced in the rain.

h) The horse raced across the field.

i) On the roof sat a blackbird.

j) Mr. Brown promised his son a computer for his birthday.

 

a) Morgen kommt der Weihnachtsmann.

b) Die Biber schwammen im Fluss.

c) Martina will lieber ein Eis.

d) Wahrscheinlich kann er kein Dänisch.

e) Wo liegt Stuttgart?

f) Wann zeigst du ihm deine Briefmarkensammlung?

g) Lass den Hamster aus dem Stall!

h) Nilpferde schwimmen langsam.

i) Jeden Tag übt Peter Grammatik.

j) Was wünschst du dir zum Geburtstag?

h) Ich glaube nicht an Heinzelmännchen.

 

a) Demain, nous visiterons Paris.

b) Comment t'appelles tu?

c) En été, Michèle vá à la montagne.

d) Elle aime bien la musique.

e) Son grand-père travaillait dans son jardin tous les jours.

f) Lentement, l'oiseau se rapprochait.

g) Où habitez-vous?

h) Les amis allaient à la plage chaque jour.

 


In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version