University of Southern Denmark
  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

VISL-NORD

Dansk

Velkommen!
Her kan du have det sjovt med grammatik!

VISL-NORD er lavet specielt til folkeskolen, men kan bruges af alle, der gerne vil lære mere om grammatik. Du kan også høre, hvordan man taler i andre nordiske lande og lære lidt om deres sprog.

I menuen til venstre er der et link til en kort sproghistorie, hvor alle nordiske sprog bliver sammenlignet. Sproghistorien er skrevet af den norske professor Arne Torp.

Brug menuen til venstre for at klikke dig ind på grammatikspil og sætningsanalyser. Sætninger er taget fra børnebøger og er de samme på dansk, færøsk og norsk. Så kan man sammenligne disse tre nordiske sprog.

Du bør lære de grammatiske betegnelser, du skal bruge, før du begynder. Dem kan du øve dig i med en quiz: Matchform.
 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version