University of Southern Denmark
  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

VISL-NORD

Norsk - bokmål

 

Språkets byggeklosser

 

Til lærerne: Forslag til et undervisningsopplegg i grammatikk for grunnskoleelever

Her følger forslag til et grammatikforløp med norsk som modellspråk og med utgangspunkt i ordklasser.

Elevene introduseres til begrepet ordklasser - først med bruk av tavle og en lærebok som passer til klassetrinnet. Etterpå kan elevene arbeide individuelt med å øve inn VISL-forkortelsene for de ulike grammatiske termene ved hjelp av "Match Form".

Elevene kan fortsette med individuell trening ved hjelp av spillene. Det enkleste spillet er "Paintbox Game". Vær oppmerksom på at det er mulig å begrense antall ordklasser man vil jobbe med i dette spillet.

Når den enkelte elev er fortrolig med ordklassene, kan eleven gå videre med "WordFall" og "Shooting Gallery". Her er det også mulig å begrense antall ordklasser og velge passende nivå.

Når eleven føler seg helt fortrolig med alle ordklassene, er det tid for å arbeide med "Labyrinth". Her har datamaskinen full kontroll over spillet, og det kan verken velges antall ordklasser eller nivå.

Noen elever har nå kanskje behov for å arbeide mer i fred og ro med spillene, mens de elevene som er er fortrolige med ordklasserne, kan konkurrere om å komme øverst på scoringslisten.


Ordklassespill (formspill)

 

1. Match Form

I Match Forms kan du øve deg på å sette VISL-forkortelsene sammen med navnene på de tilhørende ordklassene. Når du har klikket deg inn via lenken til venstre eller via VISL-hovedsiden, kommer det opp et eget lite vindu:

Skjermbilde av side med match forms

Klikk på en av ordklassene til venstre. Som du ser, vil ordklassen bli merket med en gul runding. Let deretter etter forkortelsen som denne ordklassen hører sammen med. Velger du riktig, vil ordklasse-forkortelsesparet legge seg nederst i vinduet. Gå deretter videre til neste ordklasse. Velger du feil, kommer en rød runding med et kryss opp foran forkortelsen. Prøv igjen til du har funnet det korrekte paret. Når du har funnet alle parene, er øvelsen ferdig. I stripen øverst i vinduet kan du følge med på hvor mange riktige og gale valg du har tatt.

Ny quiz
Dersom du vil prøve en gang til, velg Ny quiz øverst i venstre hjørnet. Dette valget gir deg et nytt lite vindu. Ønsker du en quiz lik den forrige, velger du bare OK i dette skjemaet. Dersom du ønsker andre utfordringer, kan du endre oppsettet ved å klikke på boksene i vinduet:

Skjermbilde av quiz

Fra oppstillingen til venstre i vinduet må du velge to bokser. Hovedinnstillingen er Bokmål og Ordklasseforkortelser, men du kan også forsøke for eksempel Bokmål og Engelsk.

For moro skyld: Kombinasjonen Bokmål og Nynorsk gir kanskje ikke den helt store utfordringen, men kombinasjonen Bokmål og Farger er vanskelig. Velger du Farger kommer fargene fra Paintbox-paletten opp som valg uten tekst. Her skal du forsøke å huske at for eksempel verb er røde og at substantiv er blå!

Ønsker du kommentarer og forklaringer på engelsk i stedet for på bokmål, velger du Engelsk i boksen til høyre.

Når du er ferdig med å velge, trykker du Ok eller Annuller.

 

2. Paintbox Game (Malerskrinet)

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på Paintbox-siden, kan du starte spillet på tre måter: Den ene måten å starte spillet på er å klikke på et av ikonene øverst på siden (for eksempel VISL-NORD-ikonet). Da vil det komme opp en liste med setninger. Fra denne listen kan du velge en setning ved å klikke på ikonet til venstre for setningen. Den andre måten er å skrive inn en setningskode, for eksempel NORD32, i den hvite boksen. Kodene finner du til venstre for hver setning i setningslisten.

Den tredje måten er rett og slett å trykke på Go. Du vil da få en tilfeldig valgt setning fra en av setningslistene.

Målet med spillet
Målet med spillet er å fargelegge alle ordene i setningen med riktig farge. Hver ordklasse har sin egen farge.

Slik spiller du
Du fargelegger et ord ved å klikke på den riktige fargen på paletten og så klikke på det ordet du vil fargelegge. Forkortelsene for de ulike ordklassene finner du nedenfor. I eksempelet under er tålmodig et adjektiv. Derfor skal det males grønt, det vil si med den fargen som er merket adj. Noldus er et substantiv og skal males blå med den fargen som er merket n. Siden husnisse også er et substantiv, kan du male den i samme slengen, altså uten å gå tilbake til paletten.

Hjelp
Hvis du ikke vet hvilken farge du skal velge, kan du klikke på sirkelen VIS i midten av paletten og så klikke på det ordet du trenger hjelp med.

Paintbox

Paletten
De to basisfargene er blå for substantiv og rød for verb. De ordene som har nært slektskap med substantiv (det vil si pronomen, determinativ og adjektiv) er på den blå-grønne fargeskalaen. De ordene som er nært beslektet med verb (det vil si adverb) er på den rød-oransje fargeskalaen. Sirklene på paletten har to forskjellige størrelser. Størrelsen på sirkelen sier noe om hvor mange ord som finnes i ordklassen. Av denne grunn er det sirklene for åpne ordklasser (som substantiv, verb, adjektiver og adverb) som er størst.

Gjenta
Når du er ferdig med en setning, kan du velge å spille med den samme setningen en gang til ved å trykke på Gjenta.

Ny setning
Hvis du vil at spillet skal velge en ny setning til deg, så trykk på Ny setning. Da startes spillet automatisk på nytt med en ny setning. Hvis du har lyst til å velge ut den neste setningen selv, kan du klikke på et av ikonene øverst på siden (for eksempel VISL-NORD-ikonet). Da kommer du til en oversikt over alle setningene. Klikk på ikonet til venstre for den setningen du vil spille med. En tredje mulighet for å få en ny setning er å skrive inn en setningskode, for eksempel NORD31 i den hvite boksen.

Lyd
Under paletten er det en boks som heter Lyd. Når du begynner spillet, er denne boksen merket av. Det betyr at lyden er på. Du trenger høretelefoner eller høyttalere på datamaskinen din for å høre lyden. Hvis du vil skru lyden av, kan du klikke i boksen slik at den svarte avmerkingen går bort.

Flodhest
Når du begynner spillet, er det en flodhest nederst på skjermen. Du kan velge å bytte ut denne flodhesten med et ansikt. Hvis du vil bytte ut flodhesten, så klikk i boksen som er merket Flodhest slik at markeringen forsvinner.

Valg
Når du starter Paintbox, er alle sirklene på paletten farget. Dette betyr at alle ordklasser er representert og at du dermed kan fargelegge alle ordene du får i spillet. Men det er ikke nødvendig å arbeide med alle ordklassene. Hvis du vil konsentrere deg om noen ordklasser, klikk på Start valg-boksen som er rett over paletten. Da forsvinner alle fargene i paletten, og den blir seende slik ut:

Paintbox

Nå kan du velge hvilke ordklasser du vil ha med i spillet ved å klikke på sirklene. Hvis du ombestemmer deg og vil ta bort en farge du har markert, så klikk på denne fargen. Da vil den forsvinne. Hvis du for eksempel bare vil spille med substantiv, verb og adjektiv, klikk på n, v og adj. Da vil paletten se slik ut:

Paintbox

Når du er ferdige med å velge ordklasser, så klikk på knappen Stopp valg over paletten (legg merke til at knappen Start valg forandres til Stopp valg når du klikker på den, og omvendt). Spillet vil nå starte automatisk. Du trenger bare å bry deg om de ordklassene du har markert i paletten. Ord fra andre ordklasser enn de som er markert, vil du ikke kunne fargelegge.

 

3. WordFall

Slik starter du spillet
Den enkleste måten å starte spillet på er å å klikke på Play uten å skrive inn noe i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Når du klikker på Play, åpner det seg en egen WordFall-side. For å starte spillet må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet. Den andre måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster  i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Slik spiller du
En setning kommer opp øverst på skjermen. Ett etter ett begynner ordene å falle nedover mot bunnen av skjermen. Din oppgave er å sørge for at ordene som faller, lander i rett ordklasse. En oversikt over forkortelsene for de ulike ordklassene finner du her. Slik ser skjermbildet ut når du spiller:

Du bruker piltastene til å flytte de fallende ordene. Den venstre pilen flytter ordet til venstre, og den høyre pilen flytter ordet til høyre. Hvis ordet er helt på den ene siden av skjermen, kan du styre det ut av skjermen på denne siden, slik at det kommer ut igjen på den andre siden. Når du har flyttet et ord til riktig posisjon, kan du få det til å falle raskere ved å bruke ned-pilen på tastaturet. Men pass på å bare trykke én gang på ned-pilen. Hvis du trykker to ganger, vil både det ordet du holder på med og det neste, styres ned i den kategorien det er plassert over.

Poeng
For hvert ord som faller ned i rett ordklasse, får du 10 poeng. Hver gang du plasserer et ord feil, mister du 5 poeng. Hvis du klarer en hel setning uten å gjøre feil, får du en bonus på 10 poeng ekstra for hvert ord i setningen. Med andre ord dobler du poengsummen for en setning hvis du får den helt korrekt.

På høyre side er det en "straffeboks" kalt Penalty Box. Hver gang et ord faller ned i feil ordklasse, øker vannstanden i straffeboksen. Når straffeboksen er helt full, kommer det en murvegg over den setningen du holder på med. Murveggen gjør at ordene i neste setning får kortere vei å falle og du må bestemme deg fortere.

Spillet er over når murveggen fyller hele skjermen. Du kan også stoppe spillet når du vil ved å velge Quit fra Game-menyen.

Resultatliste
Hvis din poengsum er blant de 10 beste den dagen eller blant de 100 beste totalt, kan du registrere navnet ditt og landet du kommer fra.

Vanskelighetsgrader
Det er tre vanskelighetsgrader: begynner (Beginner), middels (Intermediate) og avansert (Expert). Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo lengre blir setningene og jo raskere faller ordene. Størrelsen på mursteinene i veggen øker også, slik at skjermen fylles raskere opp når du gjør en feil.

Spillet starter automatisk på middels vanskelighetsgrad hvis du ikke velger noe annet. Hvis du vil forandre vanskelighetsgraden, velg Level i Game-menyen.

Språk
Du kan forandre språk ved å velge Language fra Game-menyen.

Ordklasser
Hvis du ikke velger noe spesielt, vil WordFall bruke alle ordklassene. Hvis du ønsker et begrenset utvalg av ordklasser, kan du velge Word Classes i Game-menyen. Her finnes det tre forhåndsdefinerte grupper av ordklasser: 1) bare verb og substantiv, 2) bare de store ordklassene (substantiv, verb, adjektiv og adverb), 3) bare de små ordklassene (konjunksjoner, pronomen, preposisjoner og determinativ). Hvis du ønsker en annen gruppe av ordklasser enn de tre forhåndsdefinerte, velg Word Classes fra Game-menyen og Custom. Da kommer det opp et eget vindu der du kan hake av de ordklassene du selv ønsker. Men husk at hvis du velger ut ordklassene du skal spille med gjennom Custom, vil du ikke kunne registrere resultatet ditt i resultatlisten.

Slik stopper du spillet
Du kan når som helst stoppe spillet ved å velge Stop Game eller Quit fra Game-menyen. Men du får bare sjansen til å registrere resultatet ditt hvis du velger Stop Game. Du må også ha oppnådd en viss poengsum for å få lov til å registrere resultatet ditt.

Lyd
Når du starter spillet, er lyden på. Du trenger høyttalere eller høretelefoner tilknyttet datamaskinen for å høre lyden. Hvis du vil skru av lyden, velg Sound Effects i Settings-menyen.

Statistikk
Når spillet er over, vil datamaskinen vise deg en oversikt over resultatene dine for de forskjellige ordklassene. Datamaskinen vil spørre deg om du ønsker et skreddersydd spill for å øve på de ordklassene du hadde problemer med i det forrige spillet.

 

4. Shooting Gallery (Skytespillet)

Slik starter du spillet
Den enkleste måten å starte spillet på er å å klikke på Play uten å skrive inn noe i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Når du klikker på Play, åpner det seg en egen side. For å starte spillet må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet. Den andre måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster  i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Spillets gang
Datamaskinen gir deg 100 setninger å skyte på. Disse setningene er delt i 10 grupper av 10 setninger. For hver av disse 10 gruppene vil datamaskinen fortelle deg hvilken ordklasse du skal skyte. Denne ordklassen gjelder for de 10 neste setningene, altså helt til du blir fortalt at du skal skyte på en annen ordklasse.

Du skyter ved å peke på riktig ord med musa og klikke. For hvert ord av den riktige ordklassen du skyter ned, får du 10 poeng. Du kan se at du har skutt det riktige ordet fordi det blir grønt når du treffer det. Hvis du skyter et ord fra feil ordklasse, blir ordet rødt når du treffer det og du mister 5 poeng.

Spillet er over hvis du skyter 5 ord fra feil ordklasse, eller hvis du lar 5 ord fra riktig ordklasse slippe forbi. Du kan selv avslutte spillet når du vil. Det er to måter å avslutte spillet på. Enten velger du Stop Game i Game- menyen, eller så velger du Quit i den samme menyen. Hvis du velger Stop game, får du sjansen til å registrere resultatet ditt hvis du har fått mange nok poeng se under).

Resultatliste
Hvis du er en av de 10 beste den dagen du spiller, eller hvis du er en av de 100 beste totalt, får du sjansen til å registere navnet ditt og landet du kommer fra. Hvis du vil se på resultatlisten, velg Highscore i Game-menyen.

Vanskelighetsgrader
Spillet har tre vanskelighetsgrader: Beginner (nybegynner), Intermediate (litt øvet) og Expert (ekspert). Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo fortere flyr setningene forbi og jo lengre blir de. Hvis du ikke velger nivå, vil spillet automatisk velge det midterste nivået. Hvis du vil forandre nivået, velg Level i Game-menyen.

Legg merke til at farten på setningene øker jo lenger ut du kommer i spillet, selv om du ikke har skiftet nivå.

Språk
Du kan forandre språk ved å velge Language i Game-menyen.

Ordklasser
I Shooting Gallery kan du velge om du vil spille med alle ordklassene, eller om du bare vil ha noen. Spillet bruker automatisk alle ordklassene hvis du ikke aktivt velger noe annet. Hvis du ikke vil ha med alle ordklassene, kan du velge enten 1) bare substantiv og verb eller 2) bare de store ordklassene, det vil si: substantiv, verb, adjektiv og adverb eller 3) bare de små ordklassene, det vil si: konjunksjoner, pronomen, preposisjoner og determinativ. Du kan forandre ordklassene som brukes ved å velge Word Classes i Game-menyen.

Lyd
Når du begynner spillet, er lyden på. Du trenger høretelefoner eller høyttalere på datamaskinen din for å høre lyden. Hvis du vil skru lyden av, kan du velge Sound effects under Settings-menyen slik at denne ikke lenger er markert med en hake.

 

5. Labyrinth

Slik starter du spillet
Den enkleste måten å starte spillet på er å å klikke på Play uten å skrive inn noe i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Når du klikker på Play, åpner det seg en egen side for spillet.Den andre måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster  i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Når du klikker på Play, åpnes et nytt vindu med et bilde av en gul mus og en blinkende rød museknapp. Klikk i nærheten av den røde knappen for å starte spillet. Da får du se en labyrint full av ordklasser. En liten rød pelsball faller ned i labyrinten i fallskjerm.

Målet med spillet
En setning kommer frem på toppen av skjermen. Din oppgave er å styre pelsballen gjennom labyrinten slik at den treffer den riktige ordklassen for hvert av ordene som blir markert på skjermen. Merk deg at pelsballen ikke kan stå stille for lenge fordi den har et farlig spøkelse hakk i hæl! Hvis pelsballen blir innhentet av spøkelset, mister du et liv. Under ser du et spill der spilleren har klart å finne ordklassen til alle ordene i setningen. Poengsummen er markert med røde tall.

Labyrinth

Å bevege seg gjennom labyrinten
Du beveger pelsballen ved å bruke piltastene på tastaturet. Når du kommer til et veiskille, må du velge den riktige ordklassen. Hvis den riktige ordklassen ikke er tilgjengelig, må du gå gjennom veggen helt til du kommer til den ordklassen du skal ha. Hvite prikker markerer den veien du allerede har gått. Du har ikke lov til å gå tilbake.

Vanskelighetsgrad
Vanskelighetsgraden på spillet forandrer seg i takt med dine evner, jo flinkere du blir, jo vanskeligere blir spillet. Etter at du har klart fem setninger, vil spøkelset komme litt tidligere og bevege seg litt fortere enn før. På høyre side stiger "spøkelsesbarometeret" etter som spillet blir vanskeligere.

Tap av liv
Du begynner med seks liv. Pelsballene over poengsummen viser hvor mange liv du har igjen. Hver gang du mister et liv, blir en av pelsballene krysset ut. Du kan miste et liv på tre måter: 1) ved å velge feil ordklasse, 2) ved å gå tilbake den veien du kom, eller 3) ved å forsøke å gå gjennom en vegg hvis den riktige ordklassen allerede er tilgjengelig.

Poeng
Du får 5 poeng hver gang du treffer den riktige ordklassen. Du mister 5 poeng hver gang du gjør noe feil, det vil si hver gang du mister et liv. Når du klarer å fullføre en setning, blir poengsummen du har fått for denne setningen fordoblet. Når du er ferdig med et spill, får du tilbud om å registrere poengsummen din i resultatlisten. Slik kan du konkurrere med andre spillere.

Menyen
På toppen av skjermen finner du en meny med valgene Game, Size og Help. I Game-menyen kan du stoppe spillet med Stop game. Dessuten kan du se resultatlisten ved å velge Highscores. Resultatlisten viser resultatene fra de siste 24 timene, de siste 30 dagene og de siste 365 dagene. Du kan også starte et nytt spille ved å velge New Game. Under Size kan du velge hvor stort skjermbilde du vil ha på spillet: Small (lite), Medium (middels), Large (stort) eller Fit Screen (slik at det passer til skjermen din).

 

Litt grammatikkhjelp
Her kommer noen eksempler for å hjelpe deg med ordklassene. Ordene har samme farge som i Paintbox-paletten.

n = substantiv (sykkel, bok, fredag, Harry, Oslo)
pron = pronomen (jeg, han, hverandre, seg )
det = determinativ (en, et, den, min, fire )
adj = adjektiv (blå, snill, flink, humpete, fjerde)
prep = preposisjon (på, i, under, ved)
conj = konjunksjon (og, eller, men, for )
sbu = subjunksjon (at, fordi, derfor, å) (sbu-fargen er hvit)
intj = interjeksjon (oi, au, uff, jippi)
adv = adverb (veldig, så, ute, fort)
v = verb (er, spiste, har, bestemte)

 

Setningsmønstre og setningskoder
I alle spillene bortsett fra Paintbox, kan du velge å skrive inn et setningsmønster eller Pattern:

skjermbilde av WordFall

De setningsmønstrene som er tilgjengelige for bokmål er: NORD, ABM, BBM, CBM, DBM og EBM. Her står NORD for VISL-NORD-setningene. A, B, C, D og E er inndelinger i forskjellige nivåer, der A er lettest og D er vanskeligst. E er spesielt beregnet på minoritetsspråklige elever. BM står for bokmål. Når du har valgt et setningsmønster for spillet, vil du bare få setninger fra denne gruppen å spille med. Setningsmønster for nynorsk er ANN, BNN, CNN og DNN. Dersom du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Du kan også klikke på Play uten å skrive inn noe i boksen. Da velges tilfeldige setninger fra ett av nivåene for deg, og du kan registrere resultatet ditt.

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version