Kursus for lærere på HHX og HTX

Screeninger, tests og progression i engelsk på HHX og HTX

Formål

At sætte deltagerne i stand til at arbejde målrettet med progression i elevernes engelskkompetencer inden for områderne grammatik, sproglig bevidsthed og læsefærdighed med udgangspunkt i screeninger og tests.

Indhold

På kursets første dag vil fokus være på den indgangs- og opfølgningsscreening, der ifølge hhx- og htx-læreplanernes punkt 4.1 er obligatorisk. Der vil blive givet konkrete forslag- og ideer til, hvordan denne indledende screening kan gribes an. Det materiale, der præsenteres, er fortrinsvis internetbaseret. Det lægger op til, at eleverne selv retter egne fejl og således løbende foretager selvevalueringer.

På kursets anden dag præsenterer deltagerne erfaringer fra de forløb, de har arbejdet med mellem kursusgangene. Præsentationerne danner udgangspunkt for en bredere diskussion og konkretisering af anvendelse af sceeninger og tests i engelsk i forbindelse med emner og projektforløb på hhx og htx.

Arbejdsformer

Kurset vil veksle mellem teoretisk input fra underviseren og "hands on". Mellem de to kursusdage arbejder deltagerne med konkrete screeningsforløb ud fra egen praksis. Kursusformen vil være oplæg, diskussion og workshops.

Yderligere oplysninger: Anette Wulff (tlf. 65 50 33 62) <wulff@language.sdu.dk>

Course Materials