3Spil - Niveau 3: Adverbialer og vanskelige bjekter

PostOffice


da, en, fr, de, pt, es

 • A1. Tavle-introduktion & papirøvelser: Sæt trekant, firkant og rude for de forskellige objekttyper.
 • A2. PostOffice med udvidet kategorisæt for sætningsfunktioner ("more clause level"), samt "semantic heads". Fokusér på de forskellige objekter. Brug sætningerne DA2a - DA2j, eller tilsvarende for andre sprog (EN, DE, FR, ES). Bemærk, at der findes 3 forskellige objekter:
  • Direkte/Akkusativ- objekt (Od), trekant
  • Indirekte/Dativ-objekt (Oi), firkant
  • Middelbart/Præpositions- (Op), rude. Der klikkes på præpositionen, når indstillingen er "syntaktic heads", og på styrelsen ved "semantic heads".

 • B1. Tavle-introduktion & papirøvelser: Find adverbialer og marker dem med bølgelinjer.
 • B2. Diskutér de adverbielle roller sted, retning, tid og måde.
 • B3. Adverbial-tests (her, dér, herhen, dérhen, da, således)
 • B4. PostOffice med reduceret kategorisæt for sætningsfunktioner ("less clause level") og "syntactic heads". Brug sætningerne DA3a - DA3j, eller tilsvarende for andre sprog (EN, DE, FR, ES). Bemærk, at adverbialer ofte er præpositionsforbindelser, men i modsætning til præpositionsobjekter står for adverbielle roller. Der klikkes på præpositionen, når indstillingen er "syntaktic heads", og på styrelsen ved "semantic heads".