5Spil - Niveau 5: Grupper

Inspektion af sætningstræer

 • Vælg et sprogflag
 • Vælg en sætningssamling, gerne VISL-GYM (studenterhuen) eller VISL-HHX
 • Vælg lite- eller default-niveau. Forskellen er, at lite-niveauet smelter præpositionsobjekter sammen med adverbialerne, og proprier (egenavne) sammen med substantiver. Desuden skelnes der ikke mellem forskellige sætningtyper (som fx spørgsmål og udråb).
 • Vælg et "kapitel". Sætningerne i afsnit B1 i dansk VISL-GYM er et godt eksempel på gruppestruktur.
 • Indtast sætnings-ID i input-vinduet, eller klik på træsymbolet ud for sætningen.
 • Fold træet ud trin for trin, ved at klikke på knuderne oppefra nedad, efterhånden som de dukker op. Rør ved knuderne med musen for at få at vide hvad form- og funktionssymbolerne står for.
 • PostOffice


  da, en, fr, de, pt, es

 • 1. Tavle-introduktion & papirøvelser: Sæt kryds & bolle med understregning af alle ord der hører sammen i een gruppe (et syntagme).
 • 2. Diskutér forskellige hypotaktiske gruppe/syntagme-typer: Substantivsyntagme, adjektivsyntagme, adverbiumssyntagme, verbalsyntagme. Sammenlign med den katataktiske præpositionsgruppe.
 • 3. PostOffice med reduceret kategorisæt for gruppefunktioner ("less group level"). Brug sætningerne DA5a - DA5j, eller tilsvarende for andre sprog (EN, DE, FR, ES).
 • Syntris


  da, en, fr, de, grc, it, jpn, ja, la, ru, es

 • Brug Syntris med "multiple level" under punket "game type" i game-menuen. Dette vil aktivere ledanalyse for grupper (hoveder og dependenter).