1

Introduktion - Niveau 1: Ordklasser

Læs følgende tekster:
symbol category examples 
n noun 
substantiv, nomen
navneord
træerne n ("træ" NEU P DEF NOM)
menneskers n ("menneske" NEU P IDF GEN)
kærlighed n ("kærlighed" UTR S IDF NOM)
film n ("film" UTR nN IDF NOM)
svenskernes n ("svensker" UTR P DEF GEN) 
prop proper noun 
proprium
egennavn
Napoleon=Bonaparteprop (NOM)
Danmarks prop (GEN) 
adj adjective
adjektiv
tillægsord
smukke adj ("smuk" nG P NOM nD), adj ("smuk" nG S NOM DEF)
tredjes adj ("tredje" <num-ord> nG nN GEN nD)
rigere adj ("rig" COM nG nN nD NOM)
dejligst adj ("dejlig" SUP nG nN IDF NOM) 
v v-fin finite verb 
finit verbum
bøjet udsagnsord
lykønsker v-fin ("lykønske" PR AKT)
spis v-fin ("spise" IMP)
sås v-fin ("se" IMPF PAS), v-fin ("så" PR PAS), v-inf ("så" PAS)
lykkedes v-fin ("lykkes" IMPF AKT), v-pcp2 ("lykkes" AKT)
v-inf infinitive 
infinitiv
navneform
v-inf ("gå" AKT)
fås v-inf ("få" PAS), v-fin ("få" PR PAS), pron-det ("få" <quant> nG P GEN)
v-pcp2 past participle 
perfektum participium
datids tillægsform
undervurderet v-pcp2(STA S IDF NOM) [attr.], v-pcp2 (AKT) [verbal], v-pcp2 (PAS) [verbal]
varetægtsfængsledes v-pcp2(STA P nD), v-pcp2 (STA S DEF), v-fin (IMPF PAS)
v-pcp1 present participle
præsens participium
nutids tillægsform
syngende v-pcp1 (NOM)
svømmendes v-pcp1 (GEN)
art article 
artikel
kendeord
et smukt syn art (NEU S IDF)
de første snebyger art (nG P DEF) 
pron pron-pers personal pronoun 
personligt pronomen
personligt stedord
jeg pron-pers ("jeg" 1S NOM)
jeres pron-pers ("I" 2P GEN)
ham pron-pers ("han" <mask> UTR 3S ACC)
pron-det determiner pronoun 
adjektivisk pronomen
afhængigt stedord
din pron-det("du" <poss> <2S> UTR S)
disse pron-det ("denne" <dem> nG P NOM)
flestes pron-det ("mange" <SUP><quant> nG P GEN)
hvilken pron-det (<interr> UTR S NOM), pron-det (<rel> UTR S NOM)
hvis pron-det ("hvem" <rel> nG nN GEN), pron-det ("hvem" <interr> nG nN GEN)
pron-indp independent pronoun 
substantivisk pronomen
uafhængigt stedord
ingenting pron-indp ("ingenting" <quant> NEU S)
noget pron-indp ("noget" <quant> NEU S), pron-det ("nogen" <quant> NEU S NOM), adv ("noget" <aquant>)
som pron-indp ("som" <rel> nG nN)
hvem pron-indp ("hvem" <interr> nG nN)
adv adverb 
adverbium
biord
ud adv (DIR), ude adv (LOC)
overalt adv (<aloc>), nedad adv (<adir>)
ofte adv ("ofte" <atemp>)
langsomt adv ("langsom" <deadj>) [modals]
her, dér, nu, da adv (<dei>) [pronominals, deictics]
meget, særdeles, nok, så adv (<aquant>) [intensifiers]
hvor, nåradv (<rel>) [relatives]
hvor, hvornår adv (<interr>) [interrogatives]
ikke, kun, enddaadv (<setop>) [operators]
derfor, så adv (<kc>) [conjunctionals] 
num numeral 
numeralia
talord
to num (<card> P)
17 num (<cif> <card> P) 
andet num (<num-ord> NEU S NOM)
pron-det (<diff> NEU S NOM)
prp preposition 
præposition
forholdsord
mod prp
i=stedet=for prp
in interjection 
interjektion
udråbsord
hej! in 
conj conj-s subordinating conjunction 
subordinerende konjunktion
underordnende bindeord
atconj-s
skønt conj-s 
conj-c coordinating conjunction 
koordinerende konjunktion
sideordnende bindeord
og conj-c
men conj-c 
conj-p predicative conjunction
prædicerende konjunktion
sammenlignende bindeord
end conj-p
som conj-p
infm infinitive marker 
infinitivsmærke 
at infm 
pu punctuation 
tegnsætningstegn 
, pu [komma]