8


Introduktion - Niveau 8: Ledsætninger

Ledsætninger er sætninger, der fungerer som led i et andet syntagme - en anden sætningeller en gruppe. Et godt eksempel på førstnævnte er objektsætninger med 'at', et eksempel på sidstnævnte er relativsætninger med 'der' eller 'som'. VISL-systemet bruger forkortelsen cl for (led- eller hoved-) sætninger, ud fra det latinsk-engelske ord clause, men du kan også bruge s for 'sætning', så længe du husker at der ikke nødvendigvis er tale om en hel- eller hovedsætning:

  • Ingen af gæsterne, der alle var fra landsbyen, talte fransk. (DN:cl, relativsætning)
  • Fangen påståd, at han aldrig havde været i huset. (Od:cl, objektsætning)
  • Mads lovede ikke at rive lillesøsteren i håret. (Od:cl, objektsætning)

En normal sætning er bygget op omkring et verbal, der kan være finit (fcl, fs) - dvs. tidsbøjet - som i de første 2 eksempler, eller infinit (icl, is), som i det sidste eksempel. Bemærk, at ordet 'at' er en konjunktion i det ene tilfælde, og infinitivmarkør i det andet. Mens infinitivmarkøren er led i verbalet, er konjunktionen led i sætningen som sådan. Faktisk er det typisk for en (finit) ledsætning at have en konjunktion, et relativpronomen eller et spørgeord som indleder. En sådan indleder er obligatorisk på fransk og tysk, mens den kan udelades i visse tilfælde på engelsk og dansk:

  • filmen (som) han købte
  • jeg tror (at) han har glemt det
Ledsætningsgrænserne (kan) markeres med komma for at lette læsningen, en slags vennetjeneste fra skribent til læser. Komma er obligatorisk i alle danske kommateringssystemer efter ledsætningen, mens ledsætningsstart kun markeres med komma ved grammatisk kommatering (p.t. optionelt). Før parentetiske relativsætninger (dvs. hvor relativsætningen kan udelades), er komma dog altid obligatorisk. Startkomma sættes før indlederordet (fx konjunktioner som at, hvis, relativer som der, som).

Nogle - sjældne - sætningstyper kan mangle verbalet. Disse sætninger kaldes averbale sætninger (acl, as), og er elliptiske - dvs. indeholder et "usynligt" verbal, og evt. andre "usynlige" led:

  • Hvor (det er) muligt, vil jeg gerne hjælpe.
  • Næsen var for lang, og munden (var) for stor.

symbol category examples
cl fcl finite (sub)clause
finit (led)sætning
Jeg tror ikke at det er sandt.
Fortæl mig hvor jeg kan få en guiness!
Det marsvin vi købte var brun med sorte pletter.
icl non-finite (sub)clause
infinit (led)sætning
Der er ikke ressourcer til at betale for alle de operationer.
Mange mennesker forventes at ville se kampen.
acl averbal (sub)clause
averbal (led)sætning
Euro-landet er større end enhver anden valutaregion.
Om muligt, bliver det endnu dyrere til næste år.
Som virksomhedsejer kan han tillade sig alt.