1


Test og data - Niveau 1: Ordklasser


Brug cqp-delen af Corpuseye (ved at klikke på globusen til venstre, og så på de runde flag) eller internettet til at finde ud af følgende:
 • Hvad er de hyppigste adverbier på hhv. dansk, engelsk, tysk og fransk?
 • Hvilke ting og sager kan være umodne? Husk at søge på både "umoden" og "umodne", evt som umod[en][en].
 • Søg på sammensætninger med "moden", ved at skrive .+mod[en][en]. Bemærk, at du her ikke finder hvad der kan være (u)moden, men snarere hvad det kan være moden til.
 • Hvilke ord kan typisk stå mellem en præposition og en infinitivmarkør?
 • Find udtryk og vendinger med dyrenavne!
 • Hvad bruger danskerne mest:
  • homepage eller hjemmeside
  • website eller websted
  • e-mail elle e-post
  • i dag (i 2 ord) eller idag (i 1 ord)
  • familie (med 'i') eller familje (med 'j')
Brug TextPainter til følgende:
 • Find små tekster på nettet, eller på din computer, og farvemarkér dem først for verber, og så for adjektiver. Er der forskel på handlingsprægede tekster (action) og, for eksempel, landskabsbeskrivelser?
 • Farvemarkér substantiver i tekster fra forskellige sprog! Er nogle sprog mere tilbøjelig til at tillade lange rækker af substantiver ved siden af hinanden?

Registrér dig som bruger af KillerFiller, og vælg gymnasie-sætningskorpuset for dansk eller for et fremmedsprog du lærer!
 • Indsæt præpositioner i fremmedsproget!
 • Indsæt den korrekte verbumsform i dansk!