10


Test & data - Niveau 10: Hårde nødder


Brug Sentencelab (ved at klikke på et sprogflag til venstre) til at afklare nedenstående problemstillinger. Vælg "Pattern search" og "Find all matching sentences".
 • Find hjælpeverber på så mange sprog som muligt!
 • Sortér dine "internationale" hjælpeverber efter betydning, altså 'være - be - sein ...' etc. Kan du bruge naboled som prædikativer, subjekter eller objekter til at finde betydningen på sprog du ellers ikke ved en pind om?
 • Find "ubestemmelige" ledfunktioner (X:). Vær forsker! Kan du finde nogle mønstre, opstille nogle klasser?
 • Find "ubestemmelige" ledformer (:x). Vær forsker og prøv at kategorisere tingene alligevel! Hvorfor er 'X' og 'x' så hyppige i forbindelse med sideordning?

Brug cqp-delen af Corpuseye (ved at klikke på globusen til venstre) eller internettet til at finde ud af følgende:
 • Find interjektioner på de sprog du kender, og sortér dem efter betydning, eller efter hvilke følelser der udtrykkes. Læs listerne op for hinanden ved at intonere som en rigtig skuespiller!
 • Find de hyppigste sted- eller personnavne i dansk, ved at vælge 'cqp-speak' i stedet for 'normal'. Skriv [extra="(civ|top)"] (stednavne) eller [extra="hum"] (personnavne) i søgefeltet. Brug "freq"-knappen for at få en frekvens- (hyppigheds-) sortering. Sammenlign, for dansk, Korpus90 og Korpus2000. Er nogle personer eller stedeer blevet mere eller mindre aktuelle i det nyere Korpus2000? Du kan genneføre samme undersøgelse for andre sprog, men idet de fleste korpora ikke har navnetype-opmærkning, skal du her bare søge på egenavne (proprier), enten igennem menuen i "refine search" (normal), eller ved at skrive [pos="prop"] (cqp-speak). For engelsk, der slår proprier sammen med andre substantiver, kan du evt. bruge [A-Z].* for at få ord med stort begyndelsesbogstav.
Læs afsnittene om de såkaldte regular expressions (vis "info"-link'et på corpuseye-frontsiden), og brug din viden til at lave såkaldte dummy-søgninger.
 • Find så mange sammensætninger med skide... og lorte... som muligt. Er der forskel på de forskellige korpora mht. hyppigheden af disse ord? Har andre sprog noget tilsvarende, og hvis ikke, hvorfor tror du ikke de har det?
 • Og så lidt krydsordsrelevant forskning: Find, for et sprog af dit eget valg,
  • ord med så mange vokaler og så få konsonanter som muligt
  • ord med så mange konsonanter ved siden af hinanden som muligt
  Hvem vinder konkurrencen om de mest ekstreme ord? Hvilke sprog vinder? Kan ordene overhovedet udtales?