3Test & data - Niveau 3: Adverbialer og vanskelige objekter


Brug cqp-delen af Corpuseye (ved at klikke på globusen til venstre og så på de runde flag) eller internettet til at finde ud af følgende:
  • Find så mange forskellige tidsadverbialer som muligt, for dansk eller et af dine fremmedsprog,
  • Find eksempler på verber, der både kan tage et direkte og et indirekte objekt!

Brug TextPainter til følgende:
  • Find en lille tekst på nettet, eller på din computer, og farvemarkér den for adverbialer!
  • Lav en liste af tids-, sted- og mådes-adverbialer i din tekst.