4Test & data - Niveau 4: Prædikativer


Brug cqp-delen Corpuseye (ved at klikke på globusen til venstre og så på de runde flag) eller internettet til at finde ud af følgende:
  • Find ud af, hvad du kan blive når du bliver stor! Søg på "blive" (som leksem, dvs. blive+bliver+blev+blevet) efterfulgt af subjektsprædikativer (Ps), der er substantiver. Der burde være en del erhverv bland dine hits!
  • Find ud af, hvad man kalde folk på dansk - or what you can call them in English!

Brug MatchFunction, på VISL's quiz-side, til at træne de danske og latinske betegnelser for de forskellige ledfunktioner i sætningen!