7Test & data - Niveau 7: Verbalgruppen


Brug Sentencelab (ved at klikke på et sprogflag til venstre) til at finde eksempeltræer på nedenstående. Vælg "Pattern search" og "Find all matching sentences".
  • Od:vp (verbalgrupper som objekter)
  • P:par (sideordnede styrelser i præpositionssyntagme)
  • P-:vp (diskontinuerte verbalsyntagmer)
  • Vpart:adv (verbalpartikler)
Nogle af VISL-sprog, fx engelsk, skelner i de fleste sætningssamlinger ikke mellem forskellige dependenter, grupper og sætninger. Prøv derfor, hvis der ikke er "bid", at erstatte 'vp' med bare g..

Vælg nogle blandt de sætninger, du finder (ikke alt for lange), og klik på deres ikon for at få et grafisk træ. Prøv først at folde træet ud trin for trin, og herefter at konstruere det interaktivt, nedefra og opad ("build-tree"-funktion)..


Brug cqp-delen af Corpuseye (ved at klikke på globusen til venstre) eller internettet til at finde ud af følgende:
  • Find verbalkæder med så mange dependenter som muligt!
  • Find substantiver, der styrer bestemte præpositioner, fx troen på, visheden om, forargelsen over, kampen mod etc.!