8Test & data - Niveau 8: Ledsætninger


Brug Sentencelab (ved at klikke på et sprogflag til venstre) til at finde eksempeltræer på nedenstående. Vælg "Pattern search" og "Find all matching sentences".
  • Od:fcl og Od:icl (objekter, der er ledsætninger)
  • DN:fcl (relativsætninger)
  • :fcl- (diskontinuerte ledsætninger)
  • :acl (elliptiske ledsætninger)
Nogle af VISL-sprogene, fx engelsk, skelner i de deres undervisningssætninger ikke mellem forskellige dependenter, grupper og sætninger. Prøv derfor, hvis der ikke er "bid", at erstatte 'fcl' og 'icl' med bare 'cl', og 'DN' med bare 'D'. Bemærk dog, at du så i sidstnævnte tilfælde også finder dependentsætninger i andre grupper, fx styrelser (præpositionsdependenter, DP). Desuden vil 'acl'-hits forsvinde i et hav af andre cl'er.

Vælg nogle blandt de sætninger, du finder (ikke alt for lange), og klik på deres ikon for at få et grafisk træ. Prøv først at folde træet ud trin for trin, og herefter at konstruere det interaktivt, nedefra og opad ("build-tree"-funktion).


  • Brug cqp-delen af Corpuseye til at finde som- og der-relativsætninger. Hvad er forskellen?
  • Brug træbank-delen af Corpuseye til at finde objektsætninger, der er del af en relativsætning. Brug DN:fcl < Od:fcl eller DN:fcl < Od:icl.
  • Bandegrammatik (Corpuseye-cqp):
    • Find ud af, hvilken slags sætninger ordet sgu kan forekomme i!