URKAS Sprogspiralen

  • 1. Ordklasser
  • 2. Kryds, bolle og trekant
  • 3. Adverbialer og vanskelige objekter
  • 4. Prædikativer
  • 5. Grupper
  • 6. Paratagmer (Sideordning)
  • 7. Verbalgruppen
  • 8. Ledsætninger
  • 9. Foreløbige subjekter, infinitiver
  • 10. Hårde nødder