Bjarne le Fevre Jakobsen (Danish)


Email: bjarne@language.sdu.dk

 

homepage: http://www.lefevre.sdu.dk

 

Work Phone: (+ 45) 65 50 34 18

 

Biografi:
Cand. mag i nordisk og germansk, Odense Universitet.
Ph.d., Odense Universitet
Underviser ved Handelshøjskolen i København, Odense Universitet og Roskilde Universitets Center. Kandidatstipendiat ved Odense Universitet 1992-95 og amanuensis samme sted 1995-96. Lektor ved Odense Universitet (nu SDU - Odense) siden 1. august 1996.
Medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd og af Initiativ- og Strategiudvalget. Formand for Undervisnings- og Udannelsesvalget.

Publikationer:
1996: Ph.d.-afhandling: En Studie i en Adverbial Rangorden - Nogle udtrykssyntaktiske, prosodiske, inholdssyntaktiske og diskurspragmatiske træk, Odense Universitet: Institut for Sprog og Kommunikation.
1995: Semantisk Aktionalitet i Dansk, in: Nydanske Studier og Almen Kommunikationsteori, r. 20, pp. 61-76, København: Dansklærerforeningen.
1993: Storbyliv og Storbysprog - En intertemporal og pragmatisk læsning af nogle danske storbytekster, Odense Universitetsforlag.

Publikationer:
Forsker især i teoretiske og funktionelle lingvistiske modeller til analyse af moderne dansk sprog med afsæt i Theory of Functional Grammar (TFG) (Amsterdam-skolen) og Systemic Functional Linguistic (SFL) (Sydney-skolen). Desuden applikationer heraf i form af undervisningsprogrammer under VISL-projektet.
Største igangværende projekt:
Udarbejdelse af en funktionel grammatik (FG) for moderne dansk sprog ved hjælp af det Danske National Corpus (DNC), som er under opbygning i et samarbejde mellem VISL-projektet og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab http://www.dsl.dk/hovedside.html. Målet er 100.000.000 ord.


 


Back to Directory