Skriv og Lær

1. Workshop 2: Syntaksens betydning for forståelse af en tekst