University of Southern Denmark
  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 

VISL-NORD

Sprogets byggeklodser


Forslag til et grammatikforløb for folkeskoleelever


Til læreren: Her følger forslag til et grammatikforløb med dansk som modelsprog og med udgangspunkt i ordklasser.

Eleverne introduceres til begrebet ordklasser - først med brug af tavle og en dansk grammatik svarende til klassetrinnet. De henvises evt. til "Fundamentals" – ORDKLASSER side 3 afsnit P3 og Word classes (da). Kan bruges fra 7.-8.kl.

Herefter arbejder eleverne individuelt med træning af dansk og latinsk terminologi ved hjælp af Match Form.

Derefter fortsættes med individuel træning ved hjælp af Paintbox Game. Vær opmærksom på, at det er muligt at begrænse antallet af ordklasser.


Når den enkelte elev er fortrolig med ordklasserne, kan eleven gå videre med individuel træning ved hjælp af "WordFall" og "Shooting Gallery". Vær opmærksom på, at det er muligt at begrænse antallet af ordklasser og vælge niveau.


Når eleven føler sig fuldt fortrolig med alle ordklasser, er det tid at arbejde med "Labyrinth". Her har computeren fuld kontrol over spillet. Der kan hverken vælges antal ordklasser eller niveau.

Nogle elever har måske brug for at arbejde mere med de foregående spil, mens de elever, der nu er fortrolige med ordklasserne, kan konkurrere om at komme øverst på top score listen.


Form-spil

- 1. ”Match Form

- 2. ”Paintbox Game

- 3. ”WordFall

- 4. ”Shooting Gallery

- 5. ”Labyrinth1. ”Match Forms”


Under Quizzes vælges ”Match forms”.


I denne quiz kan man afprøve sin viden om ordklasser på både dansk og engelsk. Man kan også lære om VISL's symbolsæt og farvekoder for de forskellige ordklasser. I alle tilfælde består quizzen i at matche indholdet af en kolonne med indholdet i en anden kolonne. Indholdet i hver af kolonnerne kan vælges af brugeren. En nyttig øvelse er matching af danske betegnelser (Dansk 2) med tilsvarende latinske betegnelser (Dansk 1). Øvelsen vælges under ”Ny quiz”.


Fundamentals – ORDKLASSER side 3 afsnit P3


Word classes (da) - ordklasser2. ”Paintbox Game”

Sådan spilles spillet:

Klik først på ”Paintbox game” under ”Games”. Bestem dernæst, om du vil spille med “Pre-analyzed sentence” eller "Automatic parse" (NB: ”Automatic parse” = ”Machine analysis”).

“Pre-analyzed sentence”: Marker "Pre-analyzed sentence". Derefter har man to muligheder. Prøv dem begge:


* Skriv ikke noget i analysevinduet (klik på "Reset", hvis det er nødvendigt at slette tekst i vinduet), klik på "Go" for at få en tilfældig sætning fra samlingen af præanalyserede sætninger.ELLER


* Vælg en af de præanalyserede sætninger under ikonet for sætninger til folkeskolen. Ønsker man sværere sætninger, klikker på et af de ikoner, der repræsenterer forskellige samlinger af sætninger og rulle ned, til man finder den sætning, man ønsker. Klik derefter på det lille ”Paintbox” ikon til venstre for sætningen.


Når sætningen kommer frem i Paintbox, spiller man ved at klikke på en af farverne og derefter klikke på det ønskede ord i sætningen. Man kan få at vide, hvad hvert farvet symbol betyder ved at røre symbolet med cursoren. Har man brug for hjælp, kan man klikke på ”VIS”. Der spilles på tid: når man er færdig med ordklassebestemmelsen for hele sætningen, standser uret og viser, hvor mange sekunder man har brugt. Klik på ”Gentag” for at prøve samme sætning igen eller på ”Ny sætning” for at få en ny sætning. Bemærk: Når man er i ”Paintbox”, kan man formindske antallet af ordklasser, som man ønsker at bruge i spillet, ved at klikke på "Start valg". Derefter klikker man på de grå cirkler for de ordklasser, man ønsker, og til sidst klikker man på "Stop valg". Spillet kan nu spilles med et mindre antal ordklasser.

”Automatic parse”: Klik på "Automatic parse" lige over analysevinduet. Skriv en sætning i analysevinduet. Tryk derefter på "Return/Enter" eller klik på "Go". Vent, mens computeren finder frem til de relevante ordklasser i sætningen. Så går spillet i gang som ovenfor, men med ens egen sætning. Pas på: computeren er ikke altid fejlfri med hensyn til analyse af brugerindtastede sætninger.


Fundamentals – ORDKLASSER side 3 afsnit P3

Word classes (da) - ordklasser


3. ”WordFall”

Klik først på "WordFall" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen.

Læs hjælpemenuen inden spillet startes.

For at lære om nogle af valgmulighederne i dette spil, foreslås det, at man spiller WordFall to gange med følgende valg:


* Spil 1: Klik på "Game"-menuen. Under "Level" vælges "Beginner". Under "Word Classes" i samme menu vælges "Custom", hvor man så markerer "n" (for ”substantiv”) og "adj" (for ”adjektiv”). Klik derefter på ”OK”. Tryk nu på F2 (eller vælg "Start Game" i ”Game”-menuen).

* Spil 2: Ønskes et mere udfordrende spil, vælges "Expert" niveau og "All" ordklasser.Computeren vælger nu en sætning og lader på vilkårlig vis enkelte ord falde ned imod rækken af ordklassekategorier ved bunden af skærmen. I Spil 1 vises kun ”n” og ”adj” (i Spil 2 vises samtlige ordklasser). Målet er at bringe de enkelte ord ind i den rigtige klasse ved hjælp af piletasterne (ikke med musen). Venstre og højre piletaster flytter de nedfaldende ord henholdsvis til venstre og højre, og den nedadgående piletast får ordet til hurtigt at falde ned i den valgte kategori. Der gives 10 point for hver rigtig placering, og der mistes 5 point for hver forkert placering. Hvis alle ord i en given sætning klassificeres rigtigt, gives bonuspoint. Hver gang der laves en fejl, bliver dette markeret i ”Penalty box”. Efter fem ”strafpoint” formindskes spillerummet, idet der dannes en mur øverst på skærmen. Spillet er færdigt, når hele skærmen er dækket af en mur. Spillet kan til enhver tid afsluttes ved, at man under ”Game” vælger ”Stop game” eller ”Quit”.


Ved afslutning af spillet kommer ”Statistics” frem. Her kan man se, hvilke ordklasser man er god til (grøn farve), og hvilke man har problemer med (rød farve). Computeren tilbyder nu et ”skræddersyet” spil (”Do you want a custom-made game, to improve your score”). Accepteres tilbuddet (ved et klik på "Yes"), fortsætter spillet, men kun med de ordklasser, som har givet problemer.


Til allersidst får man mulighed for at indtaste ens eget navn (eller alias) og land, hvis man er interesseret i at komme med på verdens ”high score” liste for netop den kombination af niveau- og ordklassevalg. (Læg mærke til, at der ikke findes en ”high score” liste for de spil, hvor man selv har bestemt ordklasserne – dvs. hvor man har valgt ”Custom” under ”Word Classes” i ”Game”-menuen.)


Word classes (da) - ordklasser


4. ”Shooting Gallery”

Klik først på "Shooting Gallery" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen.

For at lære om nogle af valgmulighederne i dette spil foreslås det, at man spiller ”Shooting Gallery” to gange med følgende valg:


* Spil 1: Under "Level" i ”Game” menuen vælges "Beginner" og under "Word classes" vælges "Nouns & verbs".

* Spil 2: Under "Level" vælges "Intermediate" og under "Word classes" vælges "major". (”Major” betyder ”major word classes” = substantiver, verber, adjektiver og adverbier.)Målet med dette spil er at nedskyde ord, der tilhører den ordklasse, som computeren udpeger. Spillet startes ved at trykke på F2 (eller ved at vælge ”Start game” under ”Game”-menuen). Musen bruges til at skyde på de ord, man mener tilhører kategorien. Rammer man rigtigt, bliver ordet farvet grønt, mens det falder ned, og scoren øges med 10 point. En forkert nedskydning farves rødt, og den rigtige ordklasse vises, mens ordet falder ned – man mister 5 point.

Der er 10 afdelinger (”Parts”) i spillet. Hver afdeling indeholder 10 sætninger. Er man en rigtig dygtig spiller, så kommer man gennem 100 sætninger. Spillet afsluttes undervejs, hvis man rammer forkert 5 gange (”Innocents shot”), eller hvis mindst 5 af de ord, man skulle have nedskudt, når at komme over skærmen uden at blive ramt (”Escapees”). Er man tilfreds med sin score, kan den tilføjes ”high score”-listen.

NB: Under ”Word classes” findes der, ud over ”Nouns & verbs” og ”Major”, også ”Minor” (= ”minor word classes” = præpositioner, konjunktioner, pronominer og artikler) samt ”All” (= alle ordklasser).

Word classes (da) - ordklasser


5. ”Labyrinth"

Klik først på "Labyrinth" under "Games". Klik så på ”Play”-knappen.


I dette spil har man ikke mulighed for at vælge niveau. Computeren bestemmer hvilke sætninger, der anvendes, og spillet anvender samtlige relevante ordklasser. Computeren vælger en tilfældig sætning fra samlingen af præanalyserede sætninger, og brugeren skal komme gennem en labyrint ved at vælge den korrekte ordklasse for det ord, der er fremhævet af computeren i den givne sætning. Forløbet gennem labyrinten er forskellig fra sætning til sætning. Korrekt valg af det sidste ord i sætningen er labyrintens udgang.


Spillet startes ved at klikke med musen inden for spillepladen. Derefter kommer "Grammar man" flyvende ind med faldskærm og lander i en af firkanterne. Brugeren flytter ham ved hjælp af piletasterne (musen bruges kun til at starte dette spil) og forsøger at vælge den rette ordklasse ved hver ”korsvej". Hvis alle muligheder ved et givent punkt er forkerte, har brugeren lov til at bryde gennem en grå firkant for at finde den korrekte ordklasse. Man har ikke lov at bryde gennem de grå firkanter, hvis det er muligt at vælge den korrekte ordklasse. Det er ikke muligt at gå tilbage.


På et vist tidspunkt i spillet begynder et spøgelse (der lydligt gør sin entré) at forfølge ”Grammar man”. ”Grammar man” skal nu haste sig gennem labyrinten, før han blive slugt af spøgelset.


Hver gang brugeren er kommet igennem en labyrint, bliver han belønnet med et antal ædelstene, der falder ned i en skattekiste. Jo mere kompliceret labyrinten er, jo større er belønningen. Efterhånden som skattekisten fyldes, bevæger spøgelset sig hurtigere og hurtigere.


Man får 5 point hver gang, ”Grammar man” kommer godt igennem en ”korsvej”, og man mister 5 point hver gang, man foretager et forkert valg. Man har seks ”liv” i spillet – det, man starter med, plus de fem kopier af ”Grammar man”, som vises oven over scoren. Hver gang man mister et liv, bliver en af disse fem krydset ud.


Spillere kan sammenligne deres resultater med andre spilleres resultater rundt om i verden og tilføje eventuelle ”high scores”.


Word classes (da) - ordklasser 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version