University of Southern Denmark
Latin -> Info -> Latin_symbol_set  Visual Interactive Syntax Learning  
 
Latin VISLSentence AnalysisEdutainmentTools

Printer-friendly version

 

 

A. FUNKTIONER (SKREVET MED STORE BOGSTAVER)

S

SUBJECT

SUBJEKT

Cicero orationes bonas scripsit (Cicero skrev gode taler)

P

PREDICATOR

PRÆDIKAT/VERBAL

tempus fugit (tiden flyver afsted)

Od

DIRECT OBJECT

DIREKTE OBJEKT

Cicero Terentiae uxori epistulas multas scripsit (Cicero skrev mange breve til sin kone Terentia)

Oi

INDIRECT OBJECT

INDIREKTE OBJEKT

Cicero Terentiae uxori epistulas multas scripsit (Cicero skrev mange breve til sin kone Terentia)

Op

PREPOSITIONAL OBJECT

PRÆPOOBJEKT

christianus in Deum credit (en kristen tror på Gud)

A

ADVERBIAL

ADVERBIALLED

servus metu poenae aufugit (slaven flygtede af frygt for straf)

Cs

SUBJECT COMPLEMENT

SUBJEKTSPRÆDIKATIV

filius Ciceronis Quintus appellatur (Ciceros søn hedder Quintus)

Co

OBJECT COMPLEMENT

OBJEKTSPRÆDIKATIV

Cicero filium suum Quintum appellavit (Cicero kaldte sin søn Quintus)

SUB

SUBORDINATOR

SUBJUNKTIONAL

cum tacent, clamant (når man tier, samtykker man)

UTT*

UTTERANCE

YTRING

pluit. (det regner.)

STA

STATEMENT

DEKLARATIV YTRING

veni, vidi, vici. (jeg kom, så og sejrede.)

QUE

QUESTION

INTERROGATIV YTRING

unde venistine? (hvor er du kommet fra?)

COM

COMMAND

IMPERATIV YTRING

cave canem! (Pas på hunden!/Hunden bider!)

EXC

EXCLAMATION

EKSKLAMATIV YTRING

mi fili, mi fili! (O, min søn, min kære søn!)

PER

PERFORMATIVE

PERFORMATIV YTRING

Per Iovem iuro et matrem familias Iunonem! (Jeg sværger ved Juppiter og moder Juno!)

CO

COORDINATOR

KONJUNKTIONAL

mater et liberi, homo proponit sed Deus disponit (mor og børn,
mennesket lægger planer, men Gud styrer)

CJT

CONJOINT

KONJUNKT

mater et liberi, homo proponit sed Deus disponit (mor og børn,
mennesket lægger planer, men Gud styrer)

H

HEAD

KERNE / NUKLEUS

populus Romanus (det romerske folk)

D

DEPENDENT

ATTRIBUT

populus Romanus (det romerske folk)

B. Former (skrevet med små bogstaver)

n

noun

substantiv

tempus (tid), Cicero

v

verb

verbum

fugit (han flygter), sum (jeg er)

adj

adjective

adjektiv

bonus (god), difficilis (vanskelig)

adv

adverb

adverbium

saepe (ofte)

prp

preposition

præposition

ante (før), cum (med)

conj

conjunction

konjunktion

et (og), sed (men), -que (og)

pron

pronoun

pronomen

hic, iste, ille (denne her, denne der, han derhenne)

num

numeral

numerale

unus, duo, tres, quattuor, quinque (en, to, tre, fire, fem)

intj

interjection

interjektion

vae mihi! (Åh, jeg stakkel!)

cl

clause

sætning

amor omnia vincit (kærlighed besejrer alt), scio te hoc dixisse (jeg ved, at du har sagt det), hoc facto ... (da dette var sket, ...)

par

paratagma

paratagme / sideordning

divide et impera (del og hersk), de finibus bonorum et malorum (om målene for det gode og det onde)

g

group

gruppe

mea culpa (min skyld), acqua vitae (livets vand)

 


In order to continue using the Java applets, see troubleshooting tips and Download Java.
On Windows use Internet Explorer 11. macOS no longer supports Java applets.
The Chrome extension CheerpJ Applet Runner may work for some use-cases.


Copyright 1996-2022 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version