University of Southern Denmark
-> Grammy story 7  Visual Interactive Syntax Learning  
 
 


7

7. Verbalgruppen: Om hjælpeverber og diskontinuerlige led

"Er det sandt, at man kan blive spist af løver i Afrika?" spurgte bæverungen.

"Det kommer an på," svarede Grammy, "hvem man er. Flodheste bliver ikke spist af løver, men jeg ved ikke rigtig med en lille blød bæverunge, hvis der altså fandtes små bløde bæverunger i Afrika ..."

"Kan flodheste så blive spist af krokodiller?" spurgte Ronja, der vidste at krokodiller lever i vandet, ligesom flodheste.

"Snarere af krokodiller end af løver," sagde flodhingsten. "Især små uforsigtige flodføl, hvis de vover sig for langt væk fra forældrene."

"Hvordan var det nu det var?" spurgte Grammy. "Når man bliver ædt, er man objekt, og den, der æder én, er subjekt, ikke sandt?"


Men så nemt er det alligevel ikke. "Ikke når sætningen står i passiv," forklarede bæverfaren. "Så er det hele nemlig vendt på hovedet, og objekt er blevet subjekt. Passiv dannes med 'blive' eller ved at sætte -s på verbet. Se fx følgende 2 sætninger:"
 

Løver kan spise bævere (aktiv)
Bævere kan blive spist af løver (passiv)
kan spises

"Det er værre end spøgelseshistorier," sagde bævermor og trak sin unge ind til sig. "Selvfølgelig bliver du ikke ædt af løver! Der er ingen løver i Klostermølleskoven."

"Orh, mor, hold nu op. Det er jo bare grammatik. Vær glad, at jeg ikke kan se Terminator- og splatter-film som menneskeungerne! Og hvordan er det for resten du ødelægger dine verbaler .... Du har jo subjektet du midt i verbalet bliver ædt !"


Ronja havde en idé. "Det kan vi da godt tegne. Vi deler bare gruppen op i to halvdele."

"Nemlig," sagde bæverfar og smed mere træ på bålet. "Og når man vil blære sig i skolen, hedder det diskontinuerlige led ."

"Det er specielt slemt med verberne," fortsatte bæverfar. "Fordi de egentlig er ret forskellige, selv når de står sammen i verbalgruppen. Fx er der højst ét såkaldt finit verbum, der viser nutid eller datid (som bliver eller blev), og det står altid helt til venstre. Og det vigtigste verbum, sådan rent betydningsmæssigt, står altid helt til højre, hvis der er flere verber i gruppen. Det verbum kaldes så for hovedverbum (), og de andre - til venstre - hedder hjælpeverber (). Hovedverbet er det ord der kan erstatte hele verbalgruppen. Når verbalgruppen splittes op i to diskontinuerlige led, fx af subjektet eller det lille adverbial ikke, er det gerne det første - finitte - hjælpeverbum ('), der fraspaltes. Fx:"
 
Du ville kunne blive spist, (hvis du var en bæverunge.)
Du ville ikke kunne blive spist, (hvis du var en bæverunge.)
---
---
(Hvis du var en bæverunge) ville du kunne blive spist,
---
---

Da bålet var brændt ned, besluttede dyrene og Ronja at sove udenfor i den varme sommernat. De spredte gløderne lidt og kom et lag sand på. "Det kalder man en mongolsk sandseng," forklarede Michael, der havde læst en bog om to drenge, der skulle rejse igennem Gobi-ørkenet på kameler. "Ægte kameler," tilføjede han, med to pukler, ikke de afrikanske dromedarer med deres sølle ene pukkel."

"Nånå," sagde Grammy. "Nu skal du ikke rakke ned på Afrika. Vi har stadigvæk rekord i halslængde. Og striber, og pletter!"


De hentede nogle tæpper fra flodhestefamiliens store ferietelt og fra bæverborgen, og rullede sig sammen på det varme sand, og fortalte endnu et par historier til hinanden. Så faldt de i søvn, mens de små danske myg forsigtig kravlede tilbage én efter én for at se efter, om bålet med sit irriterende røgslør stadigvæk var der.

 


In order to continue using the Java applets, see Verify Java Version and Download Java.
We are actively working on replacing all our Java with portable HTML5.


Copyright 1996-2020 | Report a Problem / Contact Us | Printable Version